АРХИВ НОВИНИ
Профилактичните прегледи през 2019-та ще се проведат от 12 септември до 11 октомври Профилактичните прегледи за работещите в „Неохим” АД ще се извършат през периода от 12.09.2019 г. до 11.10.2019. Задължителните периодични профилактични лабораторни изследвания ще се извършват от 12.09.2019 до 03.10.2019 в сградата на „Медицински център ...
Автор: , 13 Септември 2019 в 16:28 ч.
291
„Неохим“ АД реализира още два проекта за повече от 2.6 млн. лв. Държавна приемателна комисия заседава днес, 27 август, на територията на „Неохим“ АД - Димитровград. Поводът за посещението й бе предстоящото въвеждането в експлоатация на обект: „Депо за опасни производствени отпадъци на територията ...
Автор: , 29 Август 2019 в 08:43 ч.
578
„Неохим“ АД с инвестиции за над 7 млн. лв. Инвестиции за над 7 млн. лева стартира „Неохим“ АД - Димитровград тази година. По-голямата част от тях са предвидени за изграждането на покрита площ за временно съхранение на химически продукти и минерални торове. Тя ще се простира върху ...
Автор: , 09 Август 2019 в 14:13 ч.
3541
Приключи изпълнението на проект „Повишаване на знанията и уменията на заетите лица в "НЕОХИМ" АД по ОП РЧР На 28.06.2019 г приключи изпълнението на проект № BG05M9OP001-1.021-0188-C01 „Повишаване на знанията и уменията на заетите лица в "НЕОХИМ" АД чрез придобиване на професионална квалификация”, процедура BG05M9OP001-1.021 „Обучения за заети лица“по ...
Автор: , 31 Юли 2019 в 16:28 ч.
304
Седми награди на КРИБ – Хасково – признание и насоки за бизнеса Седмата официална церемония за връчване на наградите-грамоти на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) – Хасково - „Гласът на българския бизнес” за „Социално отговорна компания - партньор на община” ...
Автор: , 10 Юли 2019 в 08:31 ч.
540
Успешно приключиха последните две обучения по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Успешно приключиха последните две обучения по проект № BG05M9OP001-1.021-0188-C01 "Повишаване на знанията и уменията на заетите в „Неохим” АД чрез придобиване на професионална квалификация“ по процедура BG05M9OP001-1.021 „Обучения за заети ...
Автор: , 09 Юли 2019 в 11:59 ч.
515
Авария в „Неохим“ АД не е имало, процедурата по оповестяване и безопасност е спазена Авария на територията на „Неохим“ не е имало. Т.нар. „пожар“ всъщност е пробив в отвеждащ тръбопровод, по който минава азотно-водородна смес. При постъпването му в атмосферата той се възпламенява и гори до спиране на подаването на ...
Автор: , 21 Юни 2019 в 13:47 ч.
461
CO2 и рискът за човешкото здраве До дефицит на цинк при 175 милиона души и на белтъци при 122 млн. души може да доведе повишаването на нивата на въглероден диоксид /CO2 /,което е и причината за намаляване нивата на хранителните вещества в земеделските култури. В борбата с тази ...
Автор: вестник "Агровестник" , 19 Юни 2019 в 11:46 ч.
349
Инж. Мирослав Димитров бе избран за член Управителния съвет на БФИЕК Инж. Мирослав Димитров, директор „Производство и поддръжка“ в торовия производител „Неохим“ АД – Димитровград стана член на Управителния съвет /УС/ на Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори /БФИЕК/. Той бе ...
Автор: , 13 Юни 2019 в 15:42 ч.
535
Водоразтворим амониев нитрат на конференцията „Аграрна наука и бизнес“ Иновативният водоразтворим амониев нитрат, произведен от „Неохим“ АД, представи вчера на международната научната конференция „Аграрна наука и бизнес“ Йордан Стойков, председател на Съвета на директорите на „Евро Ферт“ ...
Автор: , 03 Юни 2019 в 13:42 ч.
477
страница 1 от 59
Ако имате въпроси и / или проблеми при посещението и работата със сайта, моля пишете на посочените по-долу електронни адреси, или се обадете на вътрешните телефони на отдел "Информационни технологии".Електронни пощи:it@neochim.bgВътрешни телефони:360 или 614
Форма за връзка с насМоля, за контакти с екипа на изданието, мнения, предложения, отзиви и други попълнете формата и я изпратете на екипа, поддържащ сайта.