НОВИНИ | Неохим
размер на шрифта:
09 Ноември 2022 в 09:29 ч.|Разглеждания: 844|Коментари:
Отпечатай
Успешно приключиха последните обучения по проект проект „Подобряване уменията на заетите в „НЕОХИМ“ АД лица“ по процедура BG05M9OP001-1.057 „УМЕНИЯ“

Успешно приключиха последните  обучения по проект проект  „Подобряване уменията на заетите в „НЕОХИМ“ АД лица“ по процедура BG05M9OP001-1.057 „УМЕНИЯ“

На 3 ноември тринадесет служители на „Неохим“ АД успешна приключиха обучение по КК 4 „Дигитална компетентност“ (осма група). Продължителността на обучението бе общо  45 учебни часа, в които бе включено  изучаването на  основните компютърни програми: текстообработка, таблици, база данни, съхраняване и обработка на информация, работа с електронна поща и информационна сигурност.

Успешно приключиха обучението по КК 4 „Дигитална компетентност“ в края на октомври още 13 служители, както и 15 служители по  КК 2 „Общуване на чужди езици” – Английски език  нива А2, В1 и В2. Продължителността на обучението по КК 2 „Общуване на чужди езици“ бе общо 300 учебни часа, по 100 учебни часа за всяко едно ниво. Участниците в обучението придобиха умения за четене и разбиране по различни теми както и специализирани текстове в областта на дейностите, които изпълняват.

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на  Европейския съюз www.eufunds.bg.

Ако имате въпроси и / или проблеми при посещението и работата със сайта, моля пишете на посочените по-долу електронни адреси, или се обадете на вътрешните телефони на отдел "Информационни технологии".Електронни пощи:[email protected]Вътрешни телефони:360 или 614
Форма за връзка с насМоля, за контакти с екипа на изданието, мнения, предложения, отзиви и други попълнете формата и я изпратете на екипа, поддържащ сайта.