Реконструкция АС-72
Реконструкция на инсталация АС-72 за производство на амониев нитрат

През 2008 г. "Неохим" АД извърши реконструкция на инсталацията си за производство на амониев нитрат АС-72. Компанията инвестира близо 18 милиона лева в интензификация и оптимизация на мощностите. Реконструкцията доведе до увеличение на производствения капацитет със 70 %.

Проектът е единствената извършена до момента реконструкция в 37-годишната история на инсталациите от типа АС-72. Реконструкцията за пръв път в света доказа възможността за увеличаване производствения капацитет на стандартна работеща инсталация за производство на амониев нитрат АС-72 от 1 360 т на ден до 2 350 т на ден, използвайки съществуващата гранулационна кула и поддържайки нива на емисии от амоняк и амониев нитрат в съответствие с най-добрите съществуващи технологии. В резултат реконструкцията доведе и до понижение на разходните коефициенти и по-добра гранулометрия на продукта.

Реконструкцията стартира през юни 2007 г. по съвместен проект на "Неохим" АД и "ГИАП" – Москва. Хронологията и техническите решения на реализирания проект бяха представени на международна конференция и изложба в Рим, организирани от престижното британско техническо издание "Nitrogen and Syngas" (Азот и синтез газ). Това ежегодно събитие е водещо за азотно-торовите и базираните на синтез газ индустрии.

Конференцията "Азот и синтез газ" 2009 акцентира на основни, важни за индустрията въпроси и събра на едно място управленски екипи от фирми като Udhe GMBH, Stamicarbon, TEC, Ammonia Casale, KBR, Lurgi, Johnson Mathew Catalysts и др. Разискваха се начини за оптимизация на производствените процеси, особености на последните технологии в торовата индустрия, както и особености на пазара на технологиите и проектите за нови инсталации.

Резултатите от реконструкцията в "Неохим" АД бяха представени на форума от прокуриста на компанията инж. Васил Грънчаров, като инициатор и съавтор на проекта. Презентацията извършена на английски език със симултантен превод на руски език предизвика огромен интерес сред операторите на съществуващите 18 инсталции АС-72 в света, за което г-н Грънчаров получи лични поздравления от директора на конференцията г-н Александър Мор.
Ако имате въпроси и / или проблеми при посещението и работата със сайта, моля пишете на посочените по-долу електронни адреси, или се обадете на вътрешните телефони на отдел "Информационни технологии".Електронни пощи:[email protected]Вътрешни телефони:360 или 614
Форма за връзка с насМоля, за контакти с екипа на изданието, мнения, предложения, отзиви и други попълнете формата и я изпратете на екипа, поддържащ сайта.