НОВИНИ |
размер на шрифта:
28 Септември 2023 в 11:23 ч.|Разглеждания: 654|Коментари:
Отпечатай
Какво още трябва да знаем за електронните извинителни бележки на учениците
digitalk.bg
Oт следващата седмица отсъствията на учениците по медицински причини вече ще се извиняват само с е-бележки. Тяхното въвеждане беше обявено в навечерието на новата учебна година от Министерството на електронното управление заедно с Министерство на здравеопазването и Министерството на образованието и науката. Освен това от ведомствата посочват, че предстои и дигитализирането на личната профилактична карта на учениците, която е необходима при започване на учебната година.
Какво още обаче трябва знаем за начина, по който ще работят новите е-бележки, кой ще може да ги издава и за какъв период?
 
Кой може да издава е-бележките?
Освен личния лекар и други медицински специалисти могат да издават е-бележките, уточняват от МЕУ. Например благодарение на денталните софтуери, които са интегрирани към Националната здравноинформационна система (НЗИС), зъболекарите също могат да издават е-бележки за извинение на отсъствията.
В допълнение е-бележки могат да издават специалистите от извънболничната медицинска помощ, например след консултация с кардиолог, алерголог и т.н. по преценка на съответния специалист. "Лекарите от центровете за спешна медицинска помощ (ЦСМП), както и досега, не са ангажирани с провеждането на лечебна дейност и няма да издават медицински бележки за извинение на отсъствията", подчертават от МЕУ.
 
Цена и период за издаване
Медицинските бележки по принцип не попадат в основния пакет дейности, които се покриват с бюджета на НЗОК и затова тяхната цена може да се различава. "Всеки общопрактикуващ лекар е длъжен на видно място в кабинета си да има ценоразпис и сам определя таксата за услуги, които не се покриват от здравната каса. Затова някои може да не таксуват, други могат да искат 1 лв., а трети 2 или 3 лв. За всяка услуга, която се заплаща, следва да бъде издаден касов бон", коментират от МЕУ.
По отношение на периода, за който важи бележката, трябва да се има предвид, че тя се издава от датата, на която е проведен прегледът на детето. Допуска се обаче срокът за извинение на отсъствията да бъде записан със задна дата. Например, ако детето се разболее в ден петък 15-и, а родителят го заведе на преглед в ден понеделник - 18-и, бележката ще бъде с дата на издаване 18-и, но ще извинява отсъствията, допуснати в периода на боледуването, например за датите 15 - 22 в съответния месец.
 
Автоматизация на процеса
"След попълване на амбулаторния лист за извършен преглед лекарят създава чрез използвания от него софтуер е-бележката (в НЗИС). С оглед предотвратяване на възможни грешки е дадено право на лекаря в рамките на 2 часа след регистриране на бележката да я анулира. Едва след този период въведените данни: (НРН) на прегледа, информация за детето, период на отсъствие и др. се предоставят автоматично към системата на МОН, откъдето стигат и до електронния дневник", обясняват от МЕУ.
Така с въведените промени всички процеси са автоматизирани и не се изисква намеса на когото и да било. От ведомството уточняват, че лекарят не може да откаже да издаде е-бележка, а ако е възпрепятстван поради технически причини, документът може да бъде издаден по-късно, когато се регистрира прегледът. Следва да се има предвид, че Националната здравноинформационна система е пригодена и за работа в офлайн режим и всички лекари са задължени да работят в НЗИС.
В момента на издаване на електронната медицинска бележка данните от нея постъпват в Национална електронна информационна система за предучилищно и училищно образование, от където автоматично се предават към електронните дневници за извиняване на отсъствията на съответния ученик. Електронните медицински бележки стават и веднага видими за родителя в електронния дневник. Класният ръководител, директорът на училището и родителят не е необходимо да правят никакви допълнителни действия. Всички използвани електронни дневници в системата на училищното образование позволяват автоматично извиняване на отразените вече отсъствия, както и уважаване на отсъствията в момента на нанасянето им в дневника при налична вече в дневника медицинска бележка.
 
Личните данни
Поставената от медицинското лице диагноза на ученика е част от информацията, която се съдържа в е-бележката. За да бъдат защитени чувствителните здравни данни на децата, тя не достига до системата на МОН. Информацията, която достига до училищния дневник, е периодът, в който ученикът ще отсъства от училище. 
По този начин само тези лица, които имат достъп до здравното досие на детето, ще могат да видят диагнозата, поставена на детето при прегледа. Учителите няма да имат достъп до диагнозата, като така ще се запазят и чувствителните детски данни.
Ако имате въпроси и / или проблеми при посещението и работата със сайта, моля пишете на посочените по-долу електронни адреси, или се обадете на вътрешните телефони на отдел "Информационни технологии".Електронни пощи:[email protected]Вътрешни телефони:360 или 614
Форма за връзка с насМоля, за контакти с екипа на изданието, мнения, предложения, отзиви и други попълнете формата и я изпратете на екипа, поддържащ сайта.