F.A.Q - ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ
Техническа помощ
Не може да бъде отворена страницата?

Проверете дали правилно сте въвели адреса на страницата в адресната лента на браузера ви. Проверете състоянието на вашата връзка с мрежата и интернет. Ако такава няма, свържете се със служителите от отдел "Инфомационни технологии" за остраняване на повредата. След възстановяване на вашата интернет свързаност, моля опитайте пак.

Вътрешни телефони за повреди: 351

Не се визуализират изображенията на страниците?
Вероятно не е зададена опцията в настройките на браузера ви да визуализира изображенията. Отворете прозореца с настройките и отметнете тази опция, след което ще виждате изображенията на страниците.
Не се визуализират Flash анимациите на страниците?

Възможно е на страниците да има поставени Flash анимации, които могат да се визуализират само, ако браузера ви има инсталирано необходимото разширение /Plug-in/. В случая такъв няма и анимацията не може да се визуализира е необходимо да изтеглите и инсталирате лицензирания за дистрибуция в мрежата на "Неохим" АД инсталационен пакет на Adobe Flash Player, след което ще можете да виждате анимациите на страниците.

Съвместим ли е вашият браузер със съвременните спецификации?

Динамичното и непрекъснато развитие на Интернет и в частност на Уеб услугата предлагана на потребителите изисква периодично актуализиране на версията на вашия уеб браузер, за да бъдете сигурни, че той отговаря на последните спецификации издадени и одобрени от консорциума W3C /World Wide Web Consortium/, който се грижи за тяхното поддържане и развитие.

Съответно спазването на тези спецификации от световните производители на уеб браузери и актуализирането им дава необходимата гаранция, че потребителите им ще имат възможност да разглеждат уеб съдържанието максимално близко до идеите на уеб разработчиците, т.е. една страница ще бъде видяна в браузера така, както е била проектирана от своя автор.

Именно това налага да използвате най-новите версии на уеб браузерите. За да сте сигурни, че вашия браузер отговаря на тези изисквания и няма да ви подведе при разглеждането на страниците моля обърнете се към специалистите, които ще ви дадат най-точна информация и при необходимост ще актуализират версията на вашия предпочитан уеб браузер.

Телефон за връзка: 351, 614

За допълнителни въпроси и помощ?

Моля, изпратете вашият въпрос на посочения по-долу електронен адрес или се обадете на вътрешните телефони на отдел "Инфорамционни технологии". Ние ще ви отговорим в разумен срок.

Електронна поща: support@neochim.bg

Вътрешен телефон: 614

Антивирусна защита
Съвременните Компютърни Вируси
Преди да отбягваш вирусите беше лесно като държиш непознати файлове и дискове далеч от своя компютър. С разпространението на e-mail вируси като Melissa вирус е необходимо да отбягвате отварянето на непознати файлове...

Но Ромео и Жулиета червеите могат да се разпространяват щом жертвата просто види съобщението. Гледайки историята на съобщението два файла се атачват на компютъра на жертвата-myjuliet.chm и myromeo.exe. Файлът myjuliet.chm е компилиран HTML файл, който зарежда myromeo.exe, който е онази част от червея, която изпраща допълнителни свои копия на e-mail адресите, намиращи се в Microsoft Outlook address book. Въпреки че Ромео и Жулиета червея не поврежда никакви файлове, съществува голям потенциал за създателите на вируси да модифицират основния код и да създадат унищожителна версия.

Правила за вирусна защита

Правило №1
Бъдете много внимателни с програми и документи на Word/Excel формат, получени от глобалната мрежа. Преди стартирането на файла или отварянето на документа го провери за вируси. Използвай клиентска анти-вирусна програма за проверка на всички файлове идващи по e-mail и Internet на живо.

Правило №2
За да се снижи риска от заразени файлове на сървъра, системния администратор трябва да прави обширна стандартна процедура за мрежовата сигурност: ограничаване на потребирелсия достъп, конфигуриране на "read-only" или дори "execute only" атрибути на всичко (за съжаление това не винаги може да е възможно) и др. Да използвай комерсиални анти-вирусни програми за проверка на живо на файловете, които се използват. Ако по някаква причина това е невъзможно, добре е да се стартира конвенционална анти-вирусна програма на сървърния диск редовно. Рискът от компютърна мрежова инфекция става значително по-нисък в случай на използване на бездискови workstations. Това е добра идея да се тества нов софтуер старателно на stand-alone компютър (препоръчва се да не бъде свързан с мражата) преди разгръщането в мрежова инфраструктура.

Правило №3
По-добре е да закупите софтуер от официален дестрибутор, от колкото да го копирате безплатно или да го купите като пиратска копие (не само от гледна точка на това, че пиратствата е нелегално). Така рискът от инфекция е определено по-нисък, тъй като са известни случаи на комерсиален софтуер, заразен с вируси. Като резултат от това правило е необходимо да пазите копие от софтуера (включително копие от операционната система) за предпочитане на защитен от запис носител Също използвайте само доказани източници (официални сайтове на производителите) за получаване на софтуер по Internet. Макар че това не винаги се оказва полезно (например, преди доста време на Microsoft WWW server'а имаше документи заразени с "Wazzu" macro вирус)

Правило №4
Опитайте се да не стартирате непроверени файлове включително и тези получени чрез компютърна мрежа. Използвайте само програми получени от надеждни източници. Преди да стартирате програмите ги проверете с една или повече анти-вирусни програми. Дори ако нито една от анти-вирусните програми не е открила нещо в сваленият файл, не бързайте да го стартирате. Изчакайте седмица, възможно е файлът да е заразен с някой непознат вирус, тогава някой друг може да се натъкне на него и да те информира за него.

Също е желателно да имате някакъв вид резидентен анти-вирусен монитор когато работиш с нов софтуер. Ако изпълняваната програма е заразена с вирус, мониторът ще е в състояние да открие вирусът и ще предотврати разпространението му. Всички тези указания са за ограничаване на броя на хората използващи личния си компютър. Multi-потребителлските компютри са обикновено по-податливи на заразяване.

Правило №5
Използвайте валидни utilities за проверка, като специална databases на дисковата системн а област (или съхранявай цялата системна област в databases) и информацията за файловете (проверка на сумата, размера, атрибутите, последната модификация на данните и др.). Трябва периодично да се сравнява информацията на тази database с действителния обем на хард диска, защото всяко несъвпадение може да е сигнал за присъствие на троянски кон или вирус.

Правило №6
Дублирайте работните си файлове периодично. Разходите за архивирането на всички файлове, данни, документи и др. са по-малки от нанесените щети в случай на вирусна атака или нефункционеране на системата. Ако имате външно запомнящо устройство има смисъл да архивирате цялото съдържание на хард диска.
Кои са електронните шпиони?
Вие може би не знаете много за тях, но те знаят всичко за вас!

Компютърът ви по- бавен ли е от обикновено, държи ли се по-различно напоследък? Може би има някакъв проблем. Поглед­ нете дали на десктопа ви не са се появили икони на програми, които нямате спомен да сте инсталирали, помислете дали не из­никват пред вас рекламни банери често, или във Favorites са се наместили уебадреси, в които никога не сте влизали. Ако тези ситуации ви изглеждат познати, има вероятност да сте свалили и инсталирали на РС-то си, без въобще да разберете, електронен шпионин. Т. нар. Spyware е вид програма, която има за цел да събере лична ин­ формация за лице или ком­ пания и да я предостави на трето лице. Вие може въобще да не заподозрете съществуването на този софтуер в компютъра си, но той определено знае много за вас.
Електронните шпиони биват четири вида:

Tracking Cookies позволяват на маркетолози те да изградят ваш потребителски профил според сайтовете, които посещавате.

Adware отива една стъпка по-напред и позволява на компаниите да създадат контекстови рек лами според интернет страниците, които сте по­ сетили.

Trojans осигурява на хакерите дистанционен достъп до компю търа ви, чрез който те кон тролират харддиска и електронната ви поща.

Keylogger програмитедават на хакерите достъп до паролите, кредитните ви карти и друга лична финансова информация.

Коварните Spyware програмки може да си свалите по различни начини. Например като дърпате от Интернет безплатен софтуер, от който се нуждаете, съг ласявате с License Agreement и си прикачвате вредителя, който върви в пакет с тази програма. Друг възможен начин да прикачите Spyware е, като отваряте непознати прикачени файлове от пощата си или когато кликнете yes на изскочило ненадейно съобщение, че компютърната ви защита е слаба. Когато сърфирате в Интернет, по-добре не отговаряйте утвърдително, ако видите предложение за изпращане на специални оферти, които ще ви помогнат да спестите пари.

Представете си какво може да се случи, ако всеки натиснат клавиш и всяко движение на мишката се следят. Рекламисти и търговци ще знаят Интернет навиците ви, всичко, което сте си купили онлайн през последните две години, и как плащате за тези покуп­ки. Дори по-лошо ще разберат номерата на кредитните ви карти или друга лична финансова информация, която битува в киберпрост ранството.
Няколко съвета как да помогнете в намаляването на нежеланата поща
Нежеланата електронна поща или така нареченият спам добива все по-голямо разпостранение и в последните години се превръща в сериозен проблем, за решаването на който са обединени усилията на специалистите от цял свят.

Проучване на Barracuda Networks Releases показва доста тревожна статистика:
 • през 2001г 5% от получените писма са спам
 • през 2004г 70% от получените писма са спам
 • през 2006г този процент вече става 85%
 • през 2007г спамът достига застрашителната цифра 95%
В наши дни ежедневно се изпращат повече от билион електронни писма, от които спамът е > 96%. Битката против този бич се води денонощно и в нея са включени повече от 50 000 специалисти от цял свят.

Следвайте тези насоки, за да намалите риска от получаване на нежелани имейл съобщения:
 1. Възползвайте се от филтъра за нежелана поща в Microsoft Office Outlook 2007 Office Outlook 2007 помага да се ограничи проблема с нежеланата поща чрез филтъра за нежелана поща, който автоматично оценява входящите съобщения и изпраща онези от тях, които счете за нежелана поща, в папката Нежелана поща.
 2. Блокиране на изображенията в HTML съобщенията, които подателите на нежелана поща използват като уеб маяци Office Outlook 2007 притежава и допълнителен механизъм за борба с нежеланата поща. Той може да блокира по подразбиране автоматичното изтегляне на изображения и друго външно съдържание в съобщенията, когато това съдържание е свързано към сървър. Когато тази функция не е включена, при получаване на имейл съобщение с външно съдържание, съдържанието автоматично се изтегля и по този начин, без да съзнавате това, вие потвърждавате пред сървъра, че имейл адресът ви е валиден. След това вашият имейл адрес може да бъде продаден на подател на нежелана поща. Вие можете да разблокирате външното съдържание, например изображения, ако прецените, че може да имате доверие на неговия подател.
 3. Изключване на обратната разписка за доставка и обратната разписка за прочитане, както и автоматичното обработване на искания за събрания Подателите на нежелана поща понякога прибягват до изпращане на искания за събрание и съобщения, включващи искания за обратни разписки за доставка и/или за прочитане. Отговарянето на искания за събрание и връщането на разписка за прочитане може да помогне на подателите на нежелана поща да се уверят във валидността на вашия имейл адрес. Вие можете да изключите тази функционалност. Обаче автоматичното обработване на искания за събрания и обратните разписки за доставка и прочитане са полезни функции, които не би следвало да се страхувате да използвате в рамките на защитената корпоративна мрежа.
 4. Ограничете публикуването на имейл адреса си Внимавайте при публикуването на имейл адреса си на публични уеб сайтове, като дискусионни групи, чат-стаи, електронни дъски за съобщения и т. н. Когато посещавате публични сайтове, препоръчително е да използвате имейл адрес, различен от основния ви имейл адрес. Премахнете имейл адреса си от личния си уеб сайт. Ако въведете имейл адреса си в списък или създадете връзка към него, можете да очаквате нежелана поща.
 5. Преглеждайте правилата за поверителност на уеб сайтовете При абонирането за онлайн банкиране, пазаруване или бюлетини, внимателно преглеждайте правилата за поверителност, преди да разкриете имейл адреса си или други лични данни. Потърсете връзка или раздел (обикновено най-долу в началната страница на уеб сайта), наречен "Декларация за поверителност", "Правила за поверителност", "Правила и условия" или "Правила на употреба." Ако в уеб сайта не е описано как ще се използват личните ви данни, помислете добре, преди да използвате услугите на този сайт.
 6. Внимавайте за предварително отметнати квадратчета При пазаруване онлайн фирмите понякога добавят квадратче, което вече е отметнато, указващо, че нямате нищо против имейл адресът ви да се предоставя или продава на други фирми (или "трети лица"). Изчистете отметката в квадратчето, за да не бъде имейл адресът ви споделян с други.
 7. Не отговаряйте на нежеланата поща Никога не отговаряйте – дори с цел да анулирате абонамента си – освен ако познавате и имате доверие на подателя, както е в случаите, когато имейл съобщението идва от услуга, онлайн магазин или е бюлетин, за който току-що сте се абонирали. Отговарянето на нежелана поща само потвърждава, че имейл адресът ви се използва.
 8. Ако определена фирма използва имейл съобщения, за да иска личните ви данни, просто не отговаряйте. Повечето легално съществуващи фирми няма да ви искат личните данни с имейл. Бъдете подозрителни, ако го направят. Имейл съобщението може да е фалшифицирано и просто да изглежда оригинално. Тази тактика е още позната като "фишинг". Ако нежеланата поща е от фирма, с която работите – например фирмата за кредитните ви карти, – позвънете им, но не използвайте телефонния номер, даден в имейл съобщението. Намерете сами номера от указател, банково извлечение, сметка или друг източник и го използвайте. Ако става въпрос за официално искане, телефонният оператор на фирмата би трябвало да може да ви помогне. Филтърът на нежелана поща включва и защита срещу фишинг, за да ви помогне да идентифицирате и спрете подозрителните съобщения.
 9. Не отговаряйте на молби за благотворителност, изпратени по имейл. За съжаление някои податели на нежелана поща разчитат на вашата добра воля. Ако получите молба от благотворителен фонд, разглеждайте я като нежелана поща. Ако това е фондация, на която искате да помогнете, намерете телефонния им номер или техния уеб сайт, за да разберете как можете да направите дарение.
 10. Не препращайте верижни имейл съобщения Освен че създава допълнителен трафик, препращането на верижни имейл съобщения може всъщност да обслужва някаква измама, а освен това ще загубите контрол върху това кой вижда имейл адреса ви.
Няколко Лесни Съвета
В съвременния свят на комуникациите и в частност на големите корпоративни мрежи, каквато е тази на "Неохим" АД - отворени към Интернет мрежата, все повече нараства необходимостта от защита на персоналните компютри на потребителите от бруталните атаки на компютърните вируси, разпространявани от недоброжелателни потребители на световната мрежа.

Компютърните вируси по същество са програми проектирани да причинят вреда на потребителите и най-вече на техните операционни системи, приложения и др. Действието на компютърния вирус е различно за всеки характерен вирус и засяга различни части от компютърната конфигурация и/или софтуера инсталиран на него.

Динамиката в създаването и разпространението на компютърните вируси в глобален мащаб е голяма и единственият начин да запазите неприкосновеността на персоналния си компютър от вируси е да изберете и инсталирате подходяща антивирусна програма, която ще се грижи за вашата сигурност.

Това обаче е недостатъчно и неефективно, ако вие не актуализирате редовно антивирусната дефиниция на програмата, която се допълва редовно (в зависимост от избрания продукт). Всички разработчици на антивирусен софтуер са се погрижили това да става лесно и бързо, като изтеглянето на файловете става, чрез Интернет мрежата. Почти всички приложения поддържат автоматично изтегляне на дефиницията, при което вие дори не разбирате, кога се е актуализирала тя (това естествено трябва да бъде зададено в настройките на самото приложение).

Най-голяма е вероятността да попаднете на компютърен вирус, когато сърфирате в Интернет мрежата и/или изтегляте дадени файлове от там. Не по-малка е вероятността и при получаването на вашата входяща електронна поща. Обикновено вируса е прикачен към даден файл или съобщение, и след като запишете файла на твърдия си диск или отворите съобщението вирусът се активира.

Внимание!
 1. Проверявайте и сканирайте за вируси всеки изтеглен от мрежата файл. Повечето приложения за изтегляне имат възможност за интеграция с вашата антивирусна програма и след като изтеглянето приключи автоматично я повикват за сканиране на файловете. Използвайте задължително тази възможност!
 2. Преглеждайте внимателно вашата електронна поща, като не бързайте да стартирате и/или запишете прикачените файлове на твърдия си диск. След като ги запишете, ако това стане ги сканирайте обезателно за вируси!
Ако въпреки това, вашето усърдие да се защитите с тези елементарни правила не успее и на компютъра ви се установи вирус, тогава:
 1. Не правете нищо!
 2. Изключете компютъра! (За да предотвратите евентуално разпространението на вируса и на други компютри от мрежата).
 3. Извикайте незабавно специалист!
Вътрешен телефон: 544
Поддържане на компютъра
РС ергономия и безопасност: как да намалим болките в гърба и напрежението в очите?

Продължителното неправилно използване на вашето PC, таблет или смартфон може да доведе до сериозни заболявания.

РС ергономия и безопасност: как да намалим болките в гърба и напрежението в очите?

Продължителното неправилно използване на вашето PC, таблет или смартфон може да доведе до сериозни заболявания. Болки в гърба и лактите, сухота в очите – това са само някои от проблемите на потребителите, страдащи от лошо позиционирани PC компютри. А ако използването на компютъра ви създава неудобство, това не само може да доведе до физически проблеми, но и до стрес. Факт е, че за повечето хора тези нежелани ефекти върху здравето могат да бъдат избегнати, като се вземат разумни предпазни мерки. Тук ще разгледаме най-честите потенциални проблеми и ще предоставим насоки за това как да ги предотвратите.

Ще се съсредоточим изцяло върху физическите здравословни проблеми и безопасността. Тук няма да разглеждаме поведенчески тип проблеми, като например намалено внимание, импулсивно поведение, агресия и деградация на социалните умения, независимо че според някои изследователи, се преписват на използването на електронно оборудване. Няма как да определим дали тези опасения са верни или не, още повече, че няма еднозначни убедителни доказателства за това, а нашата цел с този материал е да осигурим практическо ръководство, а не да разпалваме спекулации с него.

 

Как да направите вашия PC компютър ергономичен: 

Въпроси, свързани със зрението

Добрата новина е, че повечето експерти смятат, че при работа с компютър, дори и за по-продължителен период от време, не можете да навредите на очите си завинаги. Въпреки това, между 50% и 90% от потребителите съобщават за нежелани странични ефекти, включително замъглено виждане, дразнене на очите и главоболие. Практикуващите лекари смятат, че това се дължи на повтарящи се действия, като например сканирането на екрана и неколкократната промяна на фокуса до него и до документите на бюрото. До голяма степен това важи и за работа с книги и документи на хартиен носител, но на дисплея е по-лошо, поради възможността за отблясъци, трептене и лош контраст.

РС ергономия и безопасност: как да намалим болките в гърба и напрежението в очите?

За щастие повечето от тези проблеми могат да бъдат предотвратени. Решаването на въпроса с намаляван на отблясъците е сравнително лесно и е въпрос на такава ориентация на вашия дисплей, че да се намали падащата пряка светлина върху него, най-често от близкия прозорец. По принцип LCD дисплеите имат по-малка склонност за отразяване на светлината, спрямо CRT дисплеите и това е по-малък проблем, отколкото беше в миналото, но нека стоят нещата с гланцовите покрития на екраните на не малко TFT монитори. Ако все още сте притежател на стар CRT монитор, помислете за замяната му с LCD и това ще помогне на зрението ви. В допълнение към намалените отблясъци, ще се намали и трептенето, което е още една причина за умора в очите.

Не винаги обаче е възможно да се позиционира монитора, за да се избегнат отблясъците от изкуствената светлина, които също могат да допринесат за лош контраст. Обикновено осветлението е прекалено ярко за редовно използване с компютър. Ако това е така, но вашето PC е в стая, която се използва и за други цели, тогава монтирайте димер ключ, за да може да регулирате осветлението или като алтернатива - използвайте настолна лампа. Също така се уверете, че яркостта и контраста на вашия дисплей са настроени за максимален комфорт. Пренареждането на бюрото ви, също може да помогне, като това важи с пълна сила и за предотвратяването на травми на горните ви крайници, което ще разгледаме малко по-късно. От гледна точка на зрението, експертите казват, че най-добрата позиция на вашия екран е отстояние от 500 mm до 700mm от лицето ви, които обикновено се равняват на една ръка разстояние. Екранът трябва да бъде фронтално пред вас, като горният му ръб, грубо казано, трябва да е на нивото на очите ви. Ако мониторът ви не разполага с регулируема по височина стойка, тогава е добре да инвестирате в допълнителна стойка. При повечето монитори е предвидена възможност стандартен VESA монтаж, което по същество е наличието на 4 отвора в задната част на монитора, към които той може да се закрепи за стена или към друга универсална стойка. Универсалните стойки тип "рамо", обикновено не са евтини, като в някои случаи могат да надхвърлят цената и на монитора, но пък за сметка на това го държат много стабилно.

Някои експерти препоръчват да се заставите принудително да мигате често, което ще помогне очите ви да не станат прекалено сухи.

Накрая, няколко препоръки за промяна на поведението. На първо място това са редовни почивки, включващи ставане от бюрото и разхождане, което помага срещу заболявания на горните крайници. Някои експерти препоръчват да се заставите принудително да мигате често, което ще помогне очите ви да не станат прекалено сухи. И накрая не забравяйте редовно да правите очни тестове и да носите очилата, които са ви предписали.

Как да направите вашето PC по-ергономично:
Проблеми с горните крайници

Те включват увреждания на мускулите, нервите и сухожилията на ръцете, китките, раменете и гръбначния стълб. Симптомите включват болка, изтръпване и умора. Тук са включени и хроничните травми на китките. До голяма степен тези проблеми могат да бъдат предотвратени, чрез правилно конфигуриране на работната среда, така че да гарантира правилна стойка в процеса на работа.

Правилният избор на бюро, стол са особено важни и независимо, че има официални насоки по отношение на височината на бюрото, най-важното е, вие да се чувствате добре

Правилният избор на бюро, стол са особено важни и независимо, че има официални насоки по отношение на височината на бюрото, най-важното е, вие да се чувствате добре. Дори и в дома си трябва да използвате правилното бюро и стол, които не задължително да са за офис употреба, но да ви осигурят добра стойка. Имайте предвид, че така наречените "работни станции", които са насочени за домашна употреба, често не са достатъчно дълбоки, за да поберат клавиатурата и дисплея и да остане достатъчно място да разположите комфортно ръцете си. От друга страна, ако имате достатъчно пространство на бюрото не натиквайте вашия екран и клавиатура твърде назад, за да не се налага да се навеждате напред, за да прочетете нещо на дисплея. Както и при проблемите с очите, трябва да правите регулярни почивки, като е добре в тях да правите упражнения на засегнатите области. Ако се притеснявате, че проблемите ви се задълбочават, не забравяйте да посетите вашия лекар, за да ги провери. И най-накрая, ако смятате, че сте твърде много изложени на риск или имате диагностицирани хронични проблеми, една от възможностите да сведете до минимум използването на клавиатурата и мишката е като използвате софтуер за гласово разпознаване.

Така наречените

Как да направите вашия компютър ергономичен:
Кожни оплаквания

Макар и не толкова често срещани както със зрението и горните крайници, са докладвани и кожни оплаквания, свързани с използването на компютър. Те включват суха кожа, сърбеж и обриви на врата, лицето и ръцете. Тъй като това е по-рядко срещан проблем в сравнение с другите два, малко са изследванията, които са направени в тази насока. Въпреки това, най-вероятната причина изглежда е изсушаването на въздуха, което се предизвиква от електростатично електричество, вентилатори, отоплителни уреди, компютри. Един от източниците на електростатичен разряд са CRT мониторите, които сега до голяма степен са остарели, но лазерните принтери, също предизвикват статични ефекти. Ако установите, че сте чувствителни, е добре да ги изключвате, когато не се ползват, да ги позиционирате по-далеч от вас или да ги замените с мастилено струйни. За да сведете до минимум този проблем, трябва редовно да проветрявате помещението, както и да инвестирате в овлажнител на въздуха.

Как да направите вашият компютър ергономичен: 
Излагането на радио (RF) излъчване

При разглеждането на радиосигналите от мобилни телефони и свързаните с тях базови станции (клетки), както и от Wi-Fi точките за достъп, трябва да изходим от това, че ние не вярваме, че те носят някакви сериозни рискове за здравето. Въпреки това, тъй като това е една обща загриженост и тревога и могат да бъдат рискови сами по себе си, ние се чувстваме принудени да разгледаме евентуалните проблеми, произтичащи от тях и да ви предложим как да намалите риска, ако все още имате притеснения.

Изследванията на изтъкнати учени предполагат, че има много малък риск, свързан с излагането на ниско ниво радиосигнали в честотните диапазони, използвани от мобилните телефонни и Wi-Fi мрежи. Тъй като е много трудно, със 100% сигурност да се докаже, че нищо няма да се случи, ако повече вярвате на протестиращите срещу мобилните комуникации, най-вероятно няма да бъдете убеден от тези проучвания. Дори и така, някои неоспорими факти за разпространението на радиосигналите, могат да разклатят вашата увереност. Силата на радиосигнала намалява с квадрата на разстоянието от неговия източник - това се нарича обратна пропорционално отношение.

Ако се удвои разстоянието между вас и предавателя, силата на сигнала пада до една четвърт

На чист български, това означава, че ако се удвои разстоянието между вас и предавателя, силата на сигнала пада до една четвърт. Ако се увеличи разстоянието от един до 100 м, сигналът става 10000 пъти по слаб и така нататък. Някои активистки групи смятат, че ракови образования могат да се причинят от живот в периметър от 1 км на базовата станция (клетка) и препоръчват клетките да не се разполагат по-близо от 100 м от училища. Въпреки че законът за обратната пропорционалност показва, че всяка такава загриженост не е оправдана. В сравнение с клетка на 100 м, а да не говорим за 1 км, мобилният телефон е 5000 пъти по-близо до мозъка ви, докато провеждате разговор. Силата на сигнала следователно, ще бъде около милион пъти по-голяма, ако се вземе предвид по-високата мощност на клетката. Това на практика означава, че рискът на 100 м от клетката е еквивалентен на използването на мобилен телефон за по-малко от една десета от секундата на ден. Съвсем ясно се вижда, че намаляването на разговорите с мобилен телефон ще даде много по-голям ефект, отколкото този на протестиращите активисти срещу мобилните клетки. Законът за обратната пропорционалност също дава някои насоки за намаляване на този риск от излъчването на Wi-Fi точките за достъп. Когато я позиционирате на известно разстояние от хората, което би било добра идея, поради закона за обратната пропорционалност, една скромна промяна може да доведе до голяма разлика.

Смартфони и таблети

Някои анализатори предполагат, че ерата на компютъра е към своя край и поради тази причина може да се изкушите да замените вашето PC с таблет

Някои анализатори предполагат, че ерата на компютъра е към своя край и поради тази причина може да се изкушите да замените вашето PC с таблет. Въпреки това, преди да се откажете изцяло от настолния компютър в полза на преносимите алтернативи, би било добре да разгледате здравните последици. Докато лаптопа и таблета играят важна роля докато сме на вън, те почти не предлагат никаква ергономия, когато ги ползваме у дома или офиса. Дори и в дома, тъй като са преносими, ние често използваме лаптопите и таблетите, докато седим и гледаме телевизия, на кухненския плот, или дори в леглото.

След като прочетете нашите съвети за позициониране на компютрите, за да избегнете умората на очите и горните крайници, ще разберете, че това е сериозна беля. Макар, че винаги ще има случаи, когато ще ви се наложи да свършите за пет минути някаква работа, където и да е, то за по-продължително ползване, наистина трябва да използвате лаптопа си на бюро, проектирано за работа с компютър. Като допълнение, отлична идея е, да се използва лаптопа за дълги периоди от време, само когато е свързан към външен монитор, клавиатура и мишка.

Статия - PC World България

02 април 2015

Изисквания при работа с монитор
Понятието "ерг о номия" идва от гръцките думи ergon (работа) и nomos (закон). Днес то обхваща науката за човешката дейност и най-общо цели да изучи и представи възможно най-добрите условия за взаимодействие на човека с неговата работна среда. И тък като съвременните условия на труд са почти неотмерно свързани с компютъра, ергономията предлага множество правила за тяхното оптимизиране.

Тук ще се спрем само на един от основните механизми при работа с монитор - "Изисквания към разположението":

Спрямо погледа

Когато компютърът се използва често, мониторът трябва да е поставен така, че да го виждате без да извъртате глава. Когато става въпрос за по-рядко използване, например в офис, мониторът се поставя отсрани, в прериферията на зритекното поле (Ъгълът да е максимум 15 градуса надясно или наляво). По този начин се осигурява контакт с останалите колеги в помещението. Оптималният вариант е използването на щендер или платформа, които осигуряват мобилност съобразно необходимостта.


Височина

Мониторът е поставен на необходимата височина тогава, когато последният ред от изображението се намира на височината на погледа. По този начин главата не е нито прекалено отдръпната назад, нито силно наведена надолу, което би довело до натоварване на врата и раменете. Прекалено ниско разположения монитор може да предизвика изкривяване на тялото при седене. В оптималния случай погледът в средата на монитора трябва да е под ъгъл от около 35 градуса спрямо хоризонталната равнина.

Отдалеченост

Разстоянието до монитора трябва да е не по-малко от 50см, а последните изследвания препоръчват дори 70-сантиметрова дистанция. Ако мониторът е по-далеч, е необходим по-едър шрифт. С увеличаване на големината на монитора се увеличава и необходимото разстояние за работа с него.

Местоположение

При избиране на мястото за поставяне на монитора е добре да избягвате светлите повърхности и пряката слънчева свтлина, които биха могли да се отразят в екрана. Прекалено силните контрасти, които попадат в периметъра на зрението, също са дразнещи и изморяват очите. Мониторът не трябва да се разполага и в непосредствена близост до прозореца-разстоянието трябва да е наи-малко 60см. Положението,което сте избрали за своя монитор е правилно тогава, когато посоката на погледа е успоредна на прозореца.
СOФТУЕР ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ
Инструкция за инсталиране на Sophos SSL VPN Client
Инструкция за инсталиране на Sophos SSL VPN Client и достъп до ресурси в компютърната мрежа на Неохим от компютър извън LAN, свързан с Интернет
Заявление присъединяване КТД
Заявление за присъединяване към Колективен Трудов Договор за 2017 г
Заявление за вид хранене
Заявление за избор на форма за предоставяне на безплатна храна от работодателя
Ако имате въпроси и / или проблеми при посещението и работата със сайта, моля пишете на посочените по-долу електронни адреси, или се обадете на вътрешните телефони на отдел "Информационно обслужване и техническо обезпечаване", и отдел Връзки с обществеността".Електронни пощи:ioto@neochim.bg или pr@neochim.bgВътрешни телефони:544 или 560
Форма за връзка с насМоля, за контакти с екипа на изданието, мнения, предложения, отзиви и други попълнете формата и я изпратете на екипа, поддържащ сайта.