ВЪТРЕШНА СТРАНИЦА
Връзки към списъци и документи на Планиране и Поддръжка в Sharepoint

Следните линкове служат за бърз достъп до ресурси на Дирекция Поддръжка и Отдел Планиране:

 

Създаване на СП и ЗП от Техническа структура

 

Списък с приети Сигнал за проблем и Заявка за поддръжка

Списък Задачи на служители / Страница Задачи (с кратка инструкция и бързи връзки)

Списък План за поддръжка

Папка с файлове, свързани с План за поддръжка в разработка

Папка с файлове на СЗ - изпълнители на Сигнал за проблем и План за поддръжка

Форма за назначаване на заместник за одобрения на ПП за определен период (за РСЗ, Планиращи, главни инженери в ОП)

 

Организация на работата между СЗ, ДПо и ОП
Промените са по т.3.9 и т.3.10 касаещи дейности в SharePoint по завършването и одобряването на работа по СП
 
 
Форма за подаване на Заявка за промяна на действащ график или нова прогноза за доставка на електроенергия

 

Създаване на Заявка за ЕТИС

Ако не сте влезли в Office 365, ще бъде поискано въвеждане на имейл и парола за електронна поща.

 

Подаване на Сигнал за Проблем със Санта2000 или WebSanta

Ако имате въпроси и / или проблеми при посещението и работата със сайта, моля пишете на посочените по-долу електронни адреси, или се обадете на вътрешните телефони на отдел "Информационни технологии".Електронни пощи:[email protected]Вътрешни телефони:360 или 614
Форма за връзка с насМоля, за контакти с екипа на изданието, мнения, предложения, отзиви и други попълнете формата и я изпратете на екипа, поддържащ сайта.