Турбогенераторна станция
Турбогенераторната централа отвън

Турбогенераторната централа на дружеството бе въведена пробно в експлоатация след успешни 72-часови изпитания

Турбогенераторната централа на "Неохим" АД бе въведена в експлоатация след успешно преминали 72-часови изпитания. Пробният пуск се осъществи след прецизен преглед на системите по утвърден график. Дейностите се ръководеха от комисия, а подготвителните мероприятия и пуска се изпълниха съвместно със специалисти на руската компания "Силови системи".

Преди стартирането на 72-часовите изпитания бяха проверени всички видове елeктроизолации и годността на технологично оборудване. Изпробвани бяха системите за автоматично поддържане на оборотите и автомата за безопасност на станцията.

Първоначално паропроводите към и от турбогенераторанта централа бяха разгряти до 300 оС, след което започна развъртане на тубогенератора на празен ход до 3000 оборота в минута. При достигане до критичния максимум защитните системи автоматично изключиха турбината, спирайки притока на пара, с което се установи пълната изправност на всички защити, блокировки и сигнализации. После турбогенераторът бе включен в паралел с енергийната система. От цеха за азотна киселина към турбината бе подадена 62 тона пара за час с температура 390 оС и налягане 3,6 мегапаскала. След като парата отдаде част от енергията си в турбината, тя бе подадена към заводската мрежа за захранване на останалите консуматори на пара от производството. В резултат бе произведена електрическа енергия от 6,3 мегавата.

Изграждането на собствена централа прави "Неохим" АД по-конкурентоспособно на фона на непрекъснато растящите цени на енергоносителите. Наред с икономическите ползи се постига и екологичен ефект с оползотворяването на изхвърляните в атмосферата количества пара.

Стойността на инвестиционния проект е над 10 млн. лв. Строителството на станцията приключи за 2 години, след първа копка на 12 септември 2005 г.

Станцията може да оперира в два работни режима. При пълен кондензационен режим тя произвежда само електроенергия, а в останалите случаи освен ток, осигурява и пара за технологични и битови нужди на предприятието. В нормален работен режим централата ще може да произвежда до 8,6 мегавата електроенергия.

Станцията е разположена на площ от 1039.5 кв.м. и се състои от две сгради - монолитна, където се помещават командната зала и регулиращата подстанция, и сглобяема, където е разположена турбогрупата. Достъпът до вътрешността на сградата се осигурява от източен и западен вход.

По време на изграждане на станцията бе извършена огромна по обем строителна и монтажна дейност.

След поставянето на фундамента и киселинно-устойчивите изолации, се пристъпи към изграждане и монтиране на колоните, плочите и носещите конструкции, върху които бе поставена турбо-генераторната група.

По сглобяемата сграда бяха монтирани противоветрови и противоземетръсни стоманени връзки, и положена покривна конструкция от 18-метровите панели.

Първата копка на централата направиха съвместно Областният управител на Хасково Райна Йовчева и Изпълнителният директор на "Неохим" АД Димитър Димитров.

Ако имате въпроси и / или проблеми при посещението и работата със сайта, моля пишете на посочените по-долу електронни адреси, или се обадете на вътрешните телефони на отдел "Информационни технологии".Електронни пощи:[email protected]Вътрешни телефони:360 или 614
Форма за връзка с насМоля, за контакти с екипа на изданието, мнения, предложения, отзиви и други попълнете формата и я изпратете на екипа, поддържащ сайта.