Новини

 
Лаборатория "Почви"

Обект на дейност на лаборатория “ПОЧВИ” към цех 860/ОТКК/ при “НЕОХИМ”АД Димитровград

1.Лабораторията извършва окачествяване на готов продукт:
- Натриев нитрат
- Натриев нитрит

2.Анализ на почвени проби
- Амонячен азот
- Нитратен азот
- Общ азот
- Фосфор
- Общ фосфор
- Калий
- рН на воден разтвор
- рН на разтвор на калиев хлорид
- Хумус
- Калций и Магнезий
- Желязо
- Цинк
- Манган


 
 Полезни връзки