Новини

 
Лаборатория "Органичен синтез"

В лаборатория “Органичен синтез” на ОТКК при “Неохим” АД се осъществява входящ контрол на пристигащите суровини:

  1.  метанол (технически) - употребява се за синтези;  
  2.  карбамид (технически ) - употребява се за синтези.  

 
Като готов продукт се анализират следните продукти:

  1. Амониев хидрогенкарбонат (бикарбонат) – добавка в хранително-вкусовата промишленост и за технически цели;
  2. Формалин ( технически) – суровина за производство на синтетични смоли, дъбилни вещества, синтетични лепила, изолационни материали и др.;
  3. Азотна киселина (техническа) – за производство на азотни торове, полимери, изкуствени влакна, взривни вещества и др.;
  4. Карбамидформалдехидна смола – типовете КФС Е1, КФС Е2, КФС 1 и      КФС-водоразтворима, които намират приложение в дървообработващата и    мебелната промишленост след прибавяне на съответните втвърдители;
  5. Полиамид алкален – употребява се като конструкционен и антифрикционен материал за изработване на изделия чрез механична обработка;
  6. Полиамид самозагасващ  - ПАСГ - употребява се за изработване на електропромишлени изделия и детайли чрез леене под налягане.
  7. Полиамид стъклоусилен със стъклени влакна – типове ПАС 15; ПАС 20 и ПАС 30 - употребява се за изработване на изделия за  бита и промишлеността по метода на леене под налягане;
  8. Полипропилен стъклоусилен - употребява се за изработване на изделия за  бита по метода на леене под налягане;

 

 
 Полезни връзки