Новини

 
Лаборатория "Масла и горива"

АНАЛИТИЧЕН КОНТРОЛ ИЗВЪРШВАН В Л-Я ”МАСЛА И ГОРИВА”

І. Анализ на различни видове смазочни и моторни масла:

 • Масла турбинни
 • Масла за въздушни компресори
 • Масла хидравлични
 • Масла редукторни
 • Масла индустриални
 • Масла трансмисионни
 • Масло за хидродинамични предавки
 • Масло за хидропредавателни скоростни кутии
 • Масла за хладилни машини
 • Масло за бутални двигатели
 • Трасформаторно масло
 • Масла моторни едносезонни
 • Масла моторни всесезонни
Лаборатория “Масла и горива”  извършва определяне на следните показатели на смазочните и моторни масла:
  • Кинематичен вискозитет при 400С и при 1000С
  • Пламна температура в отворен тигел
  • Пламна температура в затворен тигел
  • Киселинно число
  • Съдържание на вода
  • Механични примеси
  • Водоразтворими киселини и основи

ІІ. Анализ на гориво за дизелови двигатели
Показателите, които се определят на горивото за дизелови двигатели в л-я ”Масла и горива” са:

  • Кинематичен вискозитет при 400С
  • Пламна температура в затворен тигел
  • Плътност при 150С

ІІІ. Анализ на омаслители
Показателите, които се определят на омаслителите в л-я ”Масла и горива” са:

  • Динамичен вискозитет при 800С и при 850С
  • Пламна температура в отворен и в затворен тигел
  • Плътност при 800С и при 850С

 

 
 Полезни връзки