Новини

 
Контакти


Ръководител ОТКК
  0391 / 65 277
  sdelcheva@neochim.bg

Лаборатория "Почви"
  0391 / 65 528
  vechkina@neochim.bg

Лаборатория "Азотни торове""
  0391 / 65 583
  rruseva@neochim.bg

Лаборатория "Масла и горива"
  0391 / 65 549
  mtnikolova@neochim.bg

Лаборатория "Органичен синтез"
  0391 / 65 546
  tvaleva@neochim.bg

Лаборатория "Газова"
  0391 / 65 540
  rkravaeva@neochim.bg

Лаборатория "ИЛЕ"
  0391 / 65 649 ; 65 859
  ilecology@neochim.bg
     


 
 Полезни връзки