Новини

 
Лаборатория "Газова"

Лаборатория “Газова” извършва аналитичен контрол на входящи суровини:

  1. Моноетаноламин
  2. Входящи суровини за производство на “Райски газ”:

- амониев нитрат
- натриева основа
- калиев перманганат
- моноамониев фосфат
- каптакс
- фосфорна киселина
- активен въглен
- калциев хлорид

Лаборатория “Газова” извършва аналитичен контрол на:

- Анализ на горливи газове
- Анализ на цистерни за ревизия и върнати от ремонт
- Съдържание на NOх, О2, СН4, Н2 в газове
- Съдържание на влага в газове

В лаборатория “Газова” извършва окачествяване на готов продукт:

- Втечнен въглероден диоксид – за напитки
- Диазотен оксид – “Райски газ”
- Амоняк безводен
- Кислород – технически
- Азот- втечнен
- Азот- газообразен

 

 

 
 Полезни връзки