Новини

 
Лаборатория "Азотни торове"

В лаборатория „Азотни торове” се извършва входящ контрол на суровините  за производство на смесени торове NPK:

1.Моноамониев  фосфат
2.Калиев хлорид
3.Калиев сулфат
4.Калциев карбонат

  Като готов продукт се анализират следните продукти:

1.Амонячна вода-определя се съдържанието на амоняк, нелетлив остатък, желязо.
2.Магнезиев нитрат-разтвор – определя се съдържанието на магнезиев нитрат, азотна киселина, плътност.
3.Нитрит-нитратен разтвор –определят се концентрациите на натриев
нитрит, натриев нитрат, натриев карбонат в разтвора.      
4. NPK тор–аналитичният контрол включва определяне процентното
съдържание на общ, водоразтворим и цитраторазтворим фосфорен пентаоксид, водоразтворим калиев оксид, общ, амонячен и нитратен азот.
5.Амониев нитрат-показателите, които се контролират са: влага по метода на Карл Фишер, pH ,омасляване, ситов състав, неорганична добавка, азот по метода на Девард, маслопоглъщаемост, хлор, въглерод.

 

 

 
 Полезни връзки