АРХИВ ПРОЕКТИ
Регистрация по REACH Уважаеми бизнес партньори, Бихме желали да Ви информираме, че Неохим АД успешно приключи регистрацията, съгласно европейския регламент 1907/2006 (REACH) на произвежданите химични вещества и смеси с изключение на натриевия нитрит. Последният няма да се произвежда и предлага на пазара от 01.12.2010г.   За контакт: [email protected]
Добавено на: 18 Април 2011 г.
Турбогенераторна станцияТурбогенераторната централа на дружеството бе въведена пробно в експлоатация след успешни 72-часови изпитания Турбогенераторната централа на "Неохим" АД бе въведена в експлоатация след успешно преминали 72-часови изпитания. Пробният пуск се осъществи след прецизен преглед на системите по утвърден график. Дейностите се ръководеха от комисия, а подготвителните мероприятия и пуска се изпълниха съвместно със специалисти на руската компания "Силови системи". Преди стартирането на 72-часовите изпитания бяха проверени всички видове елeктроизолации и годността на технологично оборудване. Изпробвани бяха системите за автоматично поддържане на оборотите и автомата за ...
Добавено на: 07 Януари 2011 г.
Линия смесени торовеСмесени торове по желание на клиента. Това е най-новата възможност за земеделските производители, предлагана на пазара от лидера в производството на минерални торове и химически продукти - "Неохим" АД. С пускането на бленд N:P:K, компанията откликна адекватно на пазарното търсене с продукт, осигуряващ балансирано хранене на земеделските култури.В новата производствена линия дружеството инвестира собствени средства в размер на 1,5 милиона лева. Поточната линия е на холандската компания EMT - European Machine Trading и позволява производство до 20 тона бленд на час.Главното предимство на технологията е, че дава възможности за промяна на съотношението N:P:K в изключително широки граници, ...
Добавено на: 05 Декември 2010 г.
Реконструкция АС-72Реконструкция на инсталация АС-72 за производство на амониев нитратПрез 2008 г. "Неохим" АД извърши реконструкция на инсталацията си за производство на амониев нитрат АС-72. Компанията инвестира близо 18 милиона лева в интензификация и оптимизация на мощностите. Реконструкцията доведе до увеличение на производствения капацитет със 70 %.Проектът е единствената извършена до момента реконструкция в 37-годишната история на инсталациите от типа АС-72. Реконструкцията за пръв път в света доказа възможността за увеличаване производствения капацитет на стандартна работеща инсталация за производство на амониев нитрат АС-72 от 1 360 т на ден до 2 350 т на ден, използвайки съществуващата гранулационна ...
Добавено на: 18 Ноември 2010 г.
Аз могаСтартира схема BG051PO001-2.1.11 „Аз мога” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, която предоставя възможност за повишаване на квалификацията на работещите чрез ваучерна система. Интересът в „Неохим” АД е голям. Заявления до Бюрото по труда да се усъвършенствуват по различни специалности вече подадоха 100 души. Очакванията са в близките месеци този брой няколкократно да се умножи. Предлагаме Ви информация от Агенцията по заетостта в помощ на кандидатите по програмата.Кой може да се включи в обучение срещу ваучери по схема “Аз мога”?Заети лица по трудов договор и самонаети лица, без значение от сферата им на дейност, с изключение на:
Добавено на: 22 Октомври 2010 г.
Ако имате въпроси и / или проблеми при посещението и работата със сайта, моля пишете на посочените по-долу електронни адреси, или се обадете на вътрешните телефони на отдел "Информационни технологии".Електронни пощи:[email protected]Вътрешни телефони:360 или 614
Форма за връзка с насМоля, за контакти с екипа на изданието, мнения, предложения, отзиви и други попълнете формата и я изпратете на екипа, поддържащ сайта.