НОВИНИ |
размер на шрифта:
29 Август 2019 в 08:43 ч.|Разглеждания: 979|Коментари:
Отпечатай
„Неохим“ АД реализира още два проекта за повече от 2.6 млн. лв.
ОЩЕ ПО ТЕМАТА

Държавна приемателна комисия заседава днес, 27 август, на територията на „Неохим“ АД - Димитровград. Поводът за посещението й бе предстоящото въвеждането в експлоатация на обект: „Депо за опасни производствени отпадъци на територията на „Неохим“ АД“. Проектът е изготвен още преди няколко години и стойността му е над 2.1 млн. лв. Целта му е на мястото да се депонират отпадъците от производствените инсталация в торовия завод. Към момента те се съхраняват във временни депа.  

Първоначално по проекта се предвижда да бъдат изградени 3 обекта – „Депо за опасни отпадъци“ /с вместимост 35 000 кубически метра/, „Депо за производствени твърди /неопасни/ отпадъци“ /с вместимост 34 000 кубически метра/ и „Депо за земни маси“ /с вместимост 130 000 куб. метра/ с обща площ около 27 декара. През 2016 г. е издадена и заповед за допълнение на разрешението за строеж за изграждане на „Инсталация за пречистване на инфилтрат“, чиято цел е да отвежда дъждовните води от депото за пречистване преди да бъдат изпуснати. Всички предписания вече са изпълнени. Комисията, която се състоя от представители на Районна дирекция за национален строителен контрол – Хасково, на строителния надзор, на Районна здравна инспекция – Хасково, Районна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Хасково, Регионална инспекция „Околна среда и води“ – Хасково и други специалисти, извърши щателна проверка. На място експертите прегледаха техническата документация и провериха съоръжението, като не установиха проблеми за въвеждането в експлоатация на обектите. Очаква се в 30-дневен срок да бъде издадено и удостоверение за ползване или т.нар. „Акт 16“.

Още три проекта за рекултивирани депа предстои да бъдат реализирани до края на 2019 година. Очаква се в експлоатация да бъдат въведени – депо за неопасни отпадъци – Черногорово, депо за утайки от пречистване на отпадъчни води и депо за дестилация на моноетаноламин /МЕА/. Те са на обща стойност близо 500 000 лв. 

Проектите за депата са поредното доказателство за политиката на компанията в посока корпоративната социална отговорност. Въпреки трудната икономическа обстановка, в която се намира „Неохим“, ръководството му не спира да търси начини за подобряване на производствения процес и опазване на околната среда, въпреки че те са свързани с оползотворяването на немалко средства. 

Ако имате въпроси и / или проблеми при посещението и работата със сайта, моля пишете на посочените по-долу електронни адреси, или се обадете на вътрешните телефони на отдел "Информационни технологии".Електронни пощи:it@neochim.bgВътрешни телефони:360 или 614
Форма за връзка с насМоля, за контакти с екипа на изданието, мнения, предложения, отзиви и други попълнете формата и я изпратете на екипа, поддържащ сайта.