НОВИНИ |
размер на шрифта:
16 Август 2018 в 09:05 ч.|Разглеждания: 932|Коментари:
Отпечатай
Профилактичните медицински изследвания за неохимци от 27 август до 21 септември
ОЩЕ ПО ТЕМАТА

Със заповед на прокуриста на „Неохим” АД Стефан Димитров са определени дните за провеждане на профилактичните медицински изследвания на работещите в компанията. По утвърден график те ще започнат на 27 август и ще продължат до 21 септември включително. Изследванията ще се извършват в сградата на „Медицински център Димитровград” ЕООД, ет. 1 от „ГБСМДЛ ЗИНВЕСТ-К“ ООД 7.30 ч. до 12.00 ч.

Изследванията ще включват вземане на кръв и медико-диагностични изследвания : ПКК; СУЕ; Глюкоза; АСАТ; АЛАТ; GGTP; Липиден профил; Креатинин; Пикочна к-на.

Даване на кръв за лабораторни изследвания в сградата на „Медицински център Димитровград” ЕООД, ет.I, „ГБСМДЛ ЗИНВЕСТ-К“ ООД се извършва задължително на гладно. Препоръчително е да не се приема храна през последните 12 часа и алкохол през последните 24 часа преди изследването, тъй като това може да окаже влияние на резултатите от теста.

Профилактичните медицински изследвания са задължителни за всички работници и служители в дружеството по трудов договор, с изключение на постъпилите с Карта за предварителен медицински преглед. Работник или служител, който не се е явил на медицинските изследвания, в едномесечен срок след приключване им по графика е длъжен да се яви на такива, като разходите за изследванията бъдат за негова сметка.

 

Ето и графика, по който ще се извършватизследванията:

 

27.08.2018 г. 

                        7,30-9,30                                 132 ЦЕХ"КИСЛОРОДЕН И ГАЗОВ" – 20

                        9,30-12,00              158 ЦЕХ"АМ.БИК.И ТЕЧ.ВЪГЛ.ДВУОКИС" -23

28.08.2018 г.

                        7,30-7,40                             260 ЦЕХ "ОРГАНИЧНИ ПРОИЗВОДСТВА" – 1

                        7,40-12,00                           608 ЦЕХ АМ-76 /608/ - 42

29.08.2018 г.   

                        7,30-12,00                          608 ЦЕХ АМ-76 /608/ - 43

30.08.2018 г.   

                       7,30-9,00                                608 ЦЕХ АМ-76 /608/ - 13

                       9,00-10,00                           628 ЦЕХ "ТУРБОГЕНЕРАТОРНА СТАНЦИЯ" - 9

                       10,00-12,00                         630 ЦЕХ"АЗОТНА КИСЕЛИНА"-АК-72/151- 21

31.08.2018 г.

                        7,30-12,00              630 ЦЕХ"АЗОТНА КИСЕЛИНА"-АК-72/151- 43

03.09.2018 г

                   .    7,30-8,30                                630 ЦЕХ"АЗОТНА КИСЕЛИНА"-АК-72/151- 10

                        8,30-12,00                           640 ЦЕХ А С – 72 -  33

04.09.2018 г

                  .    7,30-11,30                          640 ЦЕХ 640 А С – 72 – 38

                      11,30-12,00                         670 ЦЕХ"ХВО И НЕУТРАЛИЗ.СТАНЦИЯ" – 5

05.09.2018 г.

                      7,30-9,10                                670 ЦЕХ"ХВО И НЕУТРАЛИЗ.СТАНЦИЯ" – 17

                      9,10-12,00                           700 ЦЕХ "ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ" - 26              

07.09.2018 г. 

                      7,30-9,50                841 ЦЕХ "ПАРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ВиК - 22

                      9,50-12,00                           845 ЦЕХ"ЕЛЕКТРОРЕМОНТ" – 21

10.09.2018 г.

                     7,30-8,10                                845 ЦЕХ"ЕЛЕКТРОРЕМОНТ" – 7

                     8,10-9,50              856 ЦЕХ"АВТОЦЕХ" - 16

                     9,50-11,30                           860 ОТДЕЛ"ТЕХН.И КАЧ.КОНТРОЛ"/ОТКК – 18

                     11,30-12,00                         864 ИЗПИТВ. ЛАБОРАТОРИЯ"ЕКОЛОГИЯ" - 4

11.09.2018 г.

                      7,30-12,00              920 РЕМОНТНО-МЕХАНИЧНО ЗВЕНО(РМЗ) - 43

12.09.2018 г.

                       7,30-8,10                920 РЕМОНТНО-МЕХАНИЧНО ЗВЕНО(РМЗ) - 6

                       8,10-12,00                           946 Ж.П.ГАРА - 35

13.09.2018 г.

                       7,30-12,00                           020 ОТДЕЛ"ОРГ.,РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА" – 43

14.09.2018 г.

                       7,30-9,50                                020 ОТДЕЛ"ОРГ.,РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА" - 22

                       9,50-12,00                                021 ОТДЕЛ "КИП И А" – 21

 17.09.2018 г.

                       7,30-9,40                                021 ОТДЕЛ "КИП И А" – 22

                       9,40-10,00                           042 ДИРЕКЦИЯ "СТОРПО" – 3

                       10,00-10,50                         043 ОТДЕЛ "СТРОИТЕЛСТВО" – 9

                       10,50-11,40                         025 ОТДЕЛ"ОРГ.ЗА КОНТР.ТЕХ.ДИАГН." – 9

                        11,40-12,00                         006 ЗВЕНО "СТРАТЕГ. ПРОУЧВАНЕ И РАЗВИТИЕ" – 3

18.09.2018 г.

                      7,30-7,40                                016 ИНСПЕКЦИЯ"ОПАЗВ. ОКОЛН. СРЕДА" – 2

                      7,40-8,50                              017 ОТДЕЛ "ТЕХНОЛОГИИ И АНАЛИЗИ" – 12

                      8,50-10,00                           018 ОТДЕЛ НА ГЛАВЕН ЕНЕРГЕТИК – 12

                      10,00-10,05                         019 ДИРЕКЦИЯ"КАЧЕСТВО И КОНТРОЛ" – 1

                      10,05-10,30                         022 ОТДЕЛ REACH И СТАНДАРТИЗАЦИЯ – 3

                      10,30-10,50                         023 СЛУЖБА"БЕЗОП.И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА" - 3        

                      10,50-11,10                        026 СЛУЖБА "МЕТРОЛОГИЯ" - 4                                   

                       11,10-11,20                         027 ДИРЕКЦИЯ ПРОДАЖБИ – 1

                       11,20-11,30                         028 ОТДЕЛ "МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА" – 1

                       11,30-11,40                         033 ДИРЕКЦИЯ "МАРКЕТ.АНАЛ.КОНТР." – 1

                       11,40-11,50                         041 ОТДЕЛ "ПКМЕСВЕ" – 2

                        11,50-12,00                         012 Д-Р ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ – 1

19.09.2018 г.

                        7,30-8,40                              030 ОТДЕЛ "ПРОДАЖБИ" - 11

                        8,40-11,00                                032 ОТДЕЛ "СЧЕТОВОДСТВО" – 22

                        11,00-11,50                         037 ОТДЕЛ "ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ" – 8

                        11,50-12,00                         013 ОТДЕЛ "ВЪТРЕШНО ФИРМЕН КОНТРОЛ" – 2

20.09.2018 г.

                       7,30-9,10                                038 ОТДЕЛ МАТЕР.ТЕХН.СН.РЕМ. И СЕРВ.ОБСЛ. - 16

                       9,10-10,00                           039 СЛУЖБА"СОЦ.БИТОВИ ДЕЙНОСТИ" -8

                      10,00-11,00                         083 ОТДЕЛ "ПРОЕКТИРАНЕ" – 10 

                      11,00-11,30                         040 СЛУЖБА"ТРУДОВА МЕДИЦИНА" - 8

                       11,30-12,00                         050 ОТДЕЛ "СТОЛОВО ХРАНЕНЕ" - 5            

21.09.2018 г.

                       7,30-7,50              001 ДИРЕКТОР,ПРОИЗВОДСТВО/ОПЕРАТИВЕН                                                                                                                                                ДИРЕКТОР– 3

                       7,50-8,00                              005 ДИРЕКЦИЯ "ПРОИЗВОДСТВО И РЕМОНТ" – 1

                       8,00-9,00                              010 ОТДЕЛ "СЕКРЕТАРИАТ" – 10

                       9,00-9,20                              011 ОТДЕЛ "ПРАВЕН" – 3

                       9,20-10,30                           015 ОТДЕЛ"ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – 11

       10,30-10,50                         009 ДИРЕКЦИЯ "ФИНАНСОВ МЕНИНДЖМЪНТ" – 3

        10,50-11,10                         006 ЗВЕНО"СТРАТЕГ.ПРОУЧВ.И РАЗВ."

                      11,10-11,20                         008 ДИРЕКЦИЯ "ПРАВНО ОБСЛ., ВР. С ИНВЕСТ. " – 1

                      11,20-11,30                         002 ДИРЕКЦИЯ "СЧЕТ. И ФИНАНСИ" – 1

                      11,30-12,00                         Пропуснали графика по уважителни причини

Ако имате въпроси и / или проблеми при посещението и работата със сайта, моля пишете на посочените по-долу електронни адреси, или се обадете на вътрешните телефони на отдел "Информационно обслужване и техническо обезпечаване", и отдел Връзки с обществеността".Електронни пощи:ioto@neochim.bg или pr@neochim.bgВътрешни телефони:544 или 560
Форма за връзка с насМоля, за контакти с екипа на изданието, мнения, предложения, отзиви и други попълнете формата и я изпратете на екипа, поддържащ сайта.