Профилактичните медицински изследвания за неохимци от 27 август до 21 септември

Публикувана на 16 Август 2018 в 09:08 ч. Разглеждния: 932

Със заповед на прокуриста на „Неохим” АД Стефан Димитров са определени дните за провеждане на профилактичните медицински изследвания на работещите в компанията. По утвърден график те ще започнат на 27 август и ще продължат до 21 септември включително. Изследванията ще се извършват в сградата на „Медицински център Димитровград” ЕООД, ет. 1 от „ГБСМДЛ ЗИНВЕСТ-К“ ООД 7.30 ч. до 12.00 ч.

Изследванията ще включват вземане на кръв и медико-диагностични изследвания : ПКК; СУЕ; Глюкоза; АСАТ; АЛАТ; GGTP; Липиден профил; Креатинин; Пикочна к-на.

Даване на кръв за лабораторни изследвания в сградата на „Медицински център Димитровград” ЕООД, ет.I, „ГБСМДЛ ЗИНВЕСТ-К“ ООД се извършва задължително на гладно. Препоръчително е да не се приема храна през последните 12 часа и алкохол през последните 24 часа преди изследването, тъй като това може да окаже влияние на резултатите от теста.

Профилактичните медицински изследвания са задължителни за всички работници и служители в дружеството по трудов договор, с изключение на постъпилите с Карта за предварителен медицински преглед. Работник или служител, който не се е явил на медицинските изследвания, в едномесечен срок след приключване им по графика е длъжен да се яви на такива, като разходите за изследванията бъдат за негова сметка.

 

Ето и графика, по който ще се извършватизследванията:

 

27.08.2018 г. 

                        7,30-9,30                                 132 ЦЕХ"КИСЛОРОДЕН И ГАЗОВ" – 20

                        9,30-12,00              158 ЦЕХ"АМ.БИК.И ТЕЧ.ВЪГЛ.ДВУОКИС" -23

28.08.2018 г.

                        7,30-7,40                             260 ЦЕХ "ОРГАНИЧНИ ПРОИЗВОДСТВА" – 1

                        7,40-12,00                           608 ЦЕХ АМ-76 /608/ - 42

29.08.2018 г.   

                        7,30-12,00                          608 ЦЕХ АМ-76 /608/ - 43

30.08.2018 г.   

                       7,30-9,00                                608 ЦЕХ АМ-76 /608/ - 13

                       9,00-10,00                           628 ЦЕХ "ТУРБОГЕНЕРАТОРНА СТАНЦИЯ" - 9

                       10,00-12,00                         630 ЦЕХ"АЗОТНА КИСЕЛИНА"-АК-72/151- 21

31.08.2018 г.

                        7,30-12,00              630 ЦЕХ"АЗОТНА КИСЕЛИНА"-АК-72/151- 43

03.09.2018 г

                   .    7,30-8,30                                630 ЦЕХ"АЗОТНА КИСЕЛИНА"-АК-72/151- 10

                        8,30-12,00                           640 ЦЕХ А С – 72 -  33

04.09.2018 г

                  .    7,30-11,30                          640 ЦЕХ 640 А С – 72 – 38

                      11,30-12,00                         670 ЦЕХ"ХВО И НЕУТРАЛИЗ.СТАНЦИЯ" – 5

05.09.2018 г.

                      7,30-9,10                                670 ЦЕХ"ХВО И НЕУТРАЛИЗ.СТАНЦИЯ" – 17

                      9,10-12,00                           700 ЦЕХ "ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ" - 26              

07.09.2018 г. 

                      7,30-9,50                841 ЦЕХ "ПАРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ВиК - 22

                      9,50-12,00                           845 ЦЕХ"ЕЛЕКТРОРЕМОНТ" – 21

10.09.2018 г.

                     7,30-8,10                                845 ЦЕХ"ЕЛЕКТРОРЕМОНТ" – 7

                     8,10-9,50              856 ЦЕХ"АВТОЦЕХ" - 16

                     9,50-11,30                           860 ОТДЕЛ"ТЕХН.И КАЧ.КОНТРОЛ"/ОТКК – 18

                     11,30-12,00                         864 ИЗПИТВ. ЛАБОРАТОРИЯ"ЕКОЛОГИЯ" - 4

11.09.2018 г.

                      7,30-12,00              920 РЕМОНТНО-МЕХАНИЧНО ЗВЕНО(РМЗ) - 43

12.09.2018 г.

                       7,30-8,10                920 РЕМОНТНО-МЕХАНИЧНО ЗВЕНО(РМЗ) - 6

                       8,10-12,00                           946 Ж.П.ГАРА - 35

13.09.2018 г.

                       7,30-12,00                           020 ОТДЕЛ"ОРГ.,РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА" – 43

14.09.2018 г.

                       7,30-9,50                                020 ОТДЕЛ"ОРГ.,РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА" - 22

                       9,50-12,00                                021 ОТДЕЛ "КИП И А" – 21

 17.09.2018 г.

                       7,30-9,40                                021 ОТДЕЛ "КИП И А" – 22

                       9,40-10,00                           042 ДИРЕКЦИЯ "СТОРПО" – 3

                       10,00-10,50                         043 ОТДЕЛ "СТРОИТЕЛСТВО" – 9

                       10,50-11,40                         025 ОТДЕЛ"ОРГ.ЗА КОНТР.ТЕХ.ДИАГН." – 9

                        11,40-12,00                         006 ЗВЕНО "СТРАТЕГ. ПРОУЧВАНЕ И РАЗВИТИЕ" – 3

18.09.2018 г.

                      7,30-7,40                                016 ИНСПЕКЦИЯ"ОПАЗВ. ОКОЛН. СРЕДА" – 2

                      7,40-8,50                              017 ОТДЕЛ "ТЕХНОЛОГИИ И АНАЛИЗИ" – 12

                      8,50-10,00                           018 ОТДЕЛ НА ГЛАВЕН ЕНЕРГЕТИК – 12

                      10,00-10,05                         019 ДИРЕКЦИЯ"КАЧЕСТВО И КОНТРОЛ" – 1

                      10,05-10,30                         022 ОТДЕЛ REACH И СТАНДАРТИЗАЦИЯ – 3

                      10,30-10,50                         023 СЛУЖБА"БЕЗОП.И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА" - 3        

                      10,50-11,10                        026 СЛУЖБА "МЕТРОЛОГИЯ" - 4                                   

                       11,10-11,20                         027 ДИРЕКЦИЯ ПРОДАЖБИ – 1

                       11,20-11,30                         028 ОТДЕЛ "МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА" – 1

                       11,30-11,40                         033 ДИРЕКЦИЯ "МАРКЕТ.АНАЛ.КОНТР." – 1

                       11,40-11,50                         041 ОТДЕЛ "ПКМЕСВЕ" – 2

                        11,50-12,00                         012 Д-Р ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ – 1

19.09.2018 г.

                        7,30-8,40                              030 ОТДЕЛ "ПРОДАЖБИ" - 11

                        8,40-11,00                                032 ОТДЕЛ "СЧЕТОВОДСТВО" – 22

                        11,00-11,50                         037 ОТДЕЛ "ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ" – 8

                        11,50-12,00                         013 ОТДЕЛ "ВЪТРЕШНО ФИРМЕН КОНТРОЛ" – 2

20.09.2018 г.

                       7,30-9,10                                038 ОТДЕЛ МАТЕР.ТЕХН.СН.РЕМ. И СЕРВ.ОБСЛ. - 16

                       9,10-10,00                           039 СЛУЖБА"СОЦ.БИТОВИ ДЕЙНОСТИ" -8

                      10,00-11,00                         083 ОТДЕЛ "ПРОЕКТИРАНЕ" – 10 

                      11,00-11,30                         040 СЛУЖБА"ТРУДОВА МЕДИЦИНА" - 8

                       11,30-12,00                         050 ОТДЕЛ "СТОЛОВО ХРАНЕНЕ" - 5            

21.09.2018 г.

                       7,30-7,50              001 ДИРЕКТОР,ПРОИЗВОДСТВО/ОПЕРАТИВЕН                                                                                                                                                ДИРЕКТОР– 3

                       7,50-8,00                              005 ДИРЕКЦИЯ "ПРОИЗВОДСТВО И РЕМОНТ" – 1

                       8,00-9,00                              010 ОТДЕЛ "СЕКРЕТАРИАТ" – 10

                       9,00-9,20                              011 ОТДЕЛ "ПРАВЕН" – 3

                       9,20-10,30                           015 ОТДЕЛ"ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – 11

       10,30-10,50                         009 ДИРЕКЦИЯ "ФИНАНСОВ МЕНИНДЖМЪНТ" – 3

        10,50-11,10                         006 ЗВЕНО"СТРАТЕГ.ПРОУЧВ.И РАЗВ."

                      11,10-11,20                         008 ДИРЕКЦИЯ "ПРАВНО ОБСЛ., ВР. С ИНВЕСТ. " – 1

                      11,20-11,30                         002 ДИРЕКЦИЯ "СЧЕТ. И ФИНАНСИ" – 1

                      11,30-12,00                         Пропуснали графика по уважителни причини


© 2019 НЕОХИМ, АД. Всички права запазени. Условия, при които ви предоставяме тази услуга. Всички текстови материали и изображения в този уеб сайт, са собственост на техните автори. В сайта, се съдържа JavaScript и Flash и за правилното му разглеждане е необходимо браузъра ви да ги подържа.