НОВИНИ | Здраве
размер на шрифта:
01 Октомври 2013 в 14:12 ч.|Разглеждания: 5700|Коментари:
Отпечатай
Текат задължителните годишни профилактични медицински прегледи
През т.г. от ГБСМДЛ "ЗИНВЕСТ-К" ООД на всекиго без изключение правят пълна кръвна картина и биохимия
Лаборантката Марина Динева /в ляво/ и медицинската сестра Тамара Михайлова извършват отговорната манипулация за вземането на кръв.
e-Химик

От  23 септември стартираха задължителните медицински профилактични прегледи - 2013 г. за работниците и служителите в компанията. Те ще продължат до 25 октомври. Ангажирани са специалистите: д-р Георги Георгиев и д-р Кирил Андонов – невролози, д-р Илко Димитров и д-р Иван Симеонов – УНГ, д-р Татяна Трифонова  - терапевт, и ГБСМДЛ "ЗИНВЕСТ-К" ООД.

Графикът за прегледите следва да се спазва стриктно, напомня Маргарита Михайлова - инспектор „Трудова медицина”. Може да се запознаете с него в съответното структурно звено, където работите. Той следва да е поставен на видно място върху хартиен носител. Изисква се и Вашият подпис, че сте уведомен, който поставяте в списъка при своя РСЗ.

Новоназначените ще преминат през медицинска профилактика от 23 до 25 октомври. Пропусналите прегледите по уважителни причини подават писмено уведомление до директор „УРЧР” Стефан Димитров, и също минават на преглед през тези три дни, отново по график, изготвен в СТМ. Неявилите се по неуважителни причини са длъжни в едномесечен срок да се явят на такъв, като поемат сами разходите за него.

През т.г. от  ГБСМДЛ "ЗИНВЕСТ-К" ООД на всекиго без изключение правят пълна кръвна картина и биохимия - холестерол, триглицериди, чернодробните ензими ASAT, ALAT, креатинин, кръвна захар. По желание всеки може да заяви допълнителни специфични изследвания от взетата кръв срещу заплащане / напр. при хронични заболявания, които не са включени в пакета на работодателя/.

Пакетът кръвни изследвания и прегледи от специалисти, извършвани т.г. в „Неохим”, е много по-голям от този, който ежегодно се прави от личния лекар. Освен в здравните досиета, съхранявани в СТМ, изследваните могат да получат копие от резултатите след 14.00 ч. на другия ден от вземането на кръв в манипулационната на Службата. Ако представите копието на джипито си, то следва да го уважи и да не ви праща отново на кръвни изследвания за годишния профилактичен преглед по здравна каса.

 

  

Ако имате въпроси и / или проблеми при посещението и работата със сайта, моля пишете на посочените по-долу електронни адреси, или се обадете на вътрешните телефони на отдел "Информационни технологии".Електронни пощи:[email protected]Вътрешни телефони:360 или 614
Форма за връзка с насМоля, за контакти с екипа на изданието, мнения, предложения, отзиви и други попълнете формата и я изпратете на екипа, поддържащ сайта.