НОВИНИ | Здраве
размер на шрифта:
30 Септември 2013 в 21:12 ч.|Разглеждания: 8251|Коментари:
Отпечатай
Калкулатор на риска от сърдечно-съдово заболяване
Сърцето се труди неспирно
д-р Л. Михайлова

Калкулатор на риска от сърдечно-съдово заболяване

От 23 септември започват   задължителните профилактични медицински прегледи за 2013 г., организирани от СТМ към „Неохим”. По време на тези прегледи ще се изследват показателите за холестерол и триглицериди. Предлагаме на Вашето внимание този калкулатор, с който след нанасяне на получените резултати от изследванията, сами бихте могли да изчислите риска от възникване на сърдечно-съдови/мозъчно-съдови заболявания. При този тест се анализират косвени показатели,затова горната граница на риска е30%. При сбор от точки, носещ над 7%,вече е формиран риск и ще Ви се наложи да периодично да осъществявате наблюдение, контрол и профилактика на здравното Ви състояние. 

Този тест е от косвени показатели 

За жени

 

Възраст

20-34 г.

35-39 г.

40-44 г.

45-49 г.

50-54 г.

55-59 г.

60-64 г.

65-69 г.

70-74 г.

75-79 г.

-7

-3

0

+3

+6

+8

+10

+12

+14

+16

 

 

Общ холестерол (mmol/L)

стойност

20-39 г.

40-49г.

50-59 г.

60-69г.

70-79 г.

под 4.13 mmol/l

0

0

0

0

0

4.13 – 5.14mmol/l

+4

+3

+2

+1

+1

5.15– 6.18 mmol/l

+8

+6

+4

+2

+1

6.19– 7.21 mmol/l

+11

+8

+5

+3

+2

над 7.22 mmol/l

+13

+10

+7

+4

+2

  

 

Пушите ли цигари?

ДА

НЕ

20-39 г.

40-49г.

50-59 г.

60-69г.

70-79 г.

всяка възраст

+9

+7

+4

+2

+1

0

  

 

HDL(„добър”)холестерол (mmol/l)

1.55 и повече

1.54– 1.29 mmol/l

1.28 – 1.03 mmol/l

под 1.03 mmol/l

-1

0

+1

+2

  

 

Горна граница на кръвното налягане (mm Hg)

с лечение

без лечение

под 120

120-129

130-139

140-159

над 160

под 120

120-129

130-139

140-159

над 160

0

+3

+4

+5

+6

0

+1

+2

+3

+4

 

Общият брой точки се събира. Спрямо събраният брой точки, риска от развитие на сърдечно-съдово заболяване в следващите 10 години е следният:

- под 9 т. - <1%            - 16 т. – 4%                  - 20 т. – 11%                - 24 т. – 27%

- 9-12 т. – 1%               - 17 т. – 5%                  - 21 т. – 14%                - 25 т. – 30%

- 13-14 т. – 2%             - 18 т. – 6%                  - 22 т. – 17%

- 15 т. – 3%                  - 19 т. – 8%                  - 23 т. – 22%

Калкулатор на риска от сърдечно-съдово заболяване

 

За мъже

  

 

Възраст

20-34 г.

35-39 г.

40-44 г.

45-49 г.

50-54 г.

55-59 г.

60-64 г.

65-69 г.

70-74 г.

75-79 г.

-9

-4

0

+3

+6

+8

+10

+11

+12

+13

  

 

Общ холестерол (mmol/L)

стойност

20-39 г.

40-49г.

50-59 г.

60-69г.

70-79 г.

под 4.13 mmol/l

0

0

0

0

0

4.13 – 5.14mmol/l

+4

+3

+2

+1

0

5.15– 6.18 mmol/l

+7

+5

+3

+1

0

6.19– 7.21 mmol/l

+9

+6

+4

+2

+1

над 7.22 mmol/l

+11

+8

+5

+3

+1

 

 

Пушите ли цигари?

ДА

НЕ

20-39 г.

40-49г.

50-59 г.

60-69г.

70-79 г.

всяка възраст

+8

+5

+3

+1

+1

0

 

 

HDL(„добър”)холестерол (mmol/l)

1.55 и повече

1.54– 1.29 mmol/l

1.28 – 1.03 mmol/l

под 1.03 mmol/l

-1

0

+1

+2

 

 

Горна граница на кръвното налягане (mm Hg)

с лечение

без лечение

под 120

120-129

130-139

140-159

над 160

под 120

120-129

130-139

140-159

над 160

0

+1

+2

+2

+3

0

0

+1

+1

+2

 

Общият брой точки се събира. Спрямо събраният брой точки, рискът от развитие на сърдечно-съдово заболяване в следващите 10 години е следният:

- 0 т. - <1%                  - 8 т. – 4%                   - 12 т. – 10%                - 16 т. – 25%

- 1-4 т. – 1%                - 9 т. – 5%                   - 13 т. – 12%                - 17 и повече т. – >30%

- 5-6 т. – 2%                - 10 т. – 6%                  - 14 т. – 16%

- 7 т. – 3%                   - 11 т. – 8%                  - 15 т. – 20%

  

  

Ако имате въпроси и / или проблеми при посещението и работата със сайта, моля пишете на посочените по-долу електронни адреси, или се обадете на вътрешните телефони на отдел "Информационни технологии".Електронни пощи:[email protected]Вътрешни телефони:360 или 614
Форма за връзка с насМоля, за контакти с екипа на изданието, мнения, предложения, отзиви и други попълнете формата и я изпратете на екипа, поддържащ сайта.