НОВИНИ | Общество
размер на шрифта:
17 Януари 2012 в 14:30 ч.|Разглеждания: 3458|Коментари:
Отпечатай
Стефан Димитров – представител на КРИБ и член на Съвета за сътрудничество към Дирекция Бюро по труда, Димитровград
Mapия ВАСИЛЕВА,,
експерт "Връзки с обществеността"

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/ определи за свой представител и член на Съвета за сътрудничество към Дирекция Бюро по труда – Димитровград, Стефан Димитров, регионален председател на КРИБ в града край р. Марица. Г-н Димитров е директор на дирекция „Управление и развитие на човешките ресурси в „Неохим” АД.Торовият производител членува в работодателската организация, която ще го представлява и в Националния съвет за тристранно сътрудничество.

КРИБ е „Гласът на българския бизнес”, който произвежда три-четвърти от БВП на България, дава работа на над 700 000 души, обединява над 10 500 компании, колективни и индивидуални членове, осигурява над три-четвърти от българския бизнес.

Мисията на КРИБ като най-голямата работодателска организация е да бъде ефективна в подобряването на бизнес климата в страната, да подпомага членовете си в споделянето на добри производствени практики, да повишава конкурентноспособността на българската икономика. Конфедерацията е активен участник в социалния диалог. Има 66 регионални представителства в цялата страна, едно от които е в Димитровград.

Ако имате въпроси и / или проблеми при посещението и работата със сайта, моля пишете на посочените по-долу електронни адреси, или се обадете на вътрешните телефони на отдел "Информационни технологии".Електронни пощи:[email protected]Вътрешни телефони:360 или 614
Форма за връзка с насМоля, за контакти с екипа на изданието, мнения, предложения, отзиви и други попълнете формата и я изпратете на екипа, поддържащ сайта.