НОВИНИ |
размер на шрифта:
31 Юли 2019 в 16:28 ч.|Разглеждания: 581|Коментари:
Отпечатай
Приключи изпълнението на проект „Повишаване на знанията и уменията на заетите лица в "НЕОХИМ" АД по ОП РЧР
ОЩЕ ПО ТЕМАТА

На 28.06.2019 г приключи изпълнението на проект № BG05M9OP001-1.021-0188-C01 „Повишаване на знанията и уменията на заетите лица в "НЕОХИМ" АД чрез придобиване на професионална квалификация”, процедура BG05M9OP001-1.021 „Обучения за заети лица“по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

Общата стойност на разходите по проекта бе 87 890 лв., представляващи изцяло безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на  Европейския съюз.

Целта на проекта бе повишаване знанията и уменията на заети лица в „Неохим” чрез придобиване на професионална квалификация. В обученията по проекта бяха включени 119 работещи в компанията, 118 от които, след успешно положени изпити, придобиха професионална квалификация по част от следните професии:

1. Професия по I-ва квалификационна степен 5211110 „Шлосер”, специалност: 5211101 „Шлосерство”;

2. Професия по II-ра квалификационна степен 524060 „Химик - оператор”, специалност: 5240601 „Технология на неорганичните вещества”;

3. Професия по III-та квалификационна степен 524040 „Лаборант”, специалност: 5240401 „Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства”;

4. Професия по III-та квалификационна степен 524010 „Химик - технолог”, специалност: 5240101 „Технология на неорганичните вещества”;

5. Професия по II-ра квалификационна степен 525060 „Монтьор на подемно-транспортна техника”, специалност: 5250602 „Подемно-транспортна техника с електрозадвижване”;

6. Професия по II-ра квалификационна степен 522050 „Оператор на парни и водогрейни съоръжения”, специалност: 5220501 „Експлоатация на парни и водогрейни съоръжения”

7. Професия по II-ра квалификационна степен 522020 „Електромонтьор”, специалност: 5220204 „Електрообзавеждане на производството”;

8. Професия по II-ра квалификационна степен 523080 „Монтьор по автоматизация”, специалност: 5230801 „Автоматизирани системи.

 

Реализацията на обученията по проекта допринесе за:

 

  • Повишаването на производителността и адаптивността на служителите/ работниците в дружеството, което от своя страна води до нарастване на конкурентоспособността на „Неохим“ АД.
  • Създаване на условия за устойчива заетост и съответно заемане на по-качествени работни места в "НЕОХИМ" АД вследствие на подобрените професионални качества на работниците/служителите;
  • Развиването и подобряването на настоящите професионални качества на заетите лица чрез обученията по професионална квалификация.

Снимков материал от последните изпити

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на  Европейския съюз

Ако имате въпроси и / или проблеми при посещението и работата със сайта, моля пишете на посочените по-долу електронни адреси, или се обадете на вътрешните телефони на отдел "Информационни технологии".Електронни пощи:it@neochim.bgВътрешни телефони:360 или 614
Форма за връзка с насМоля, за контакти с екипа на изданието, мнения, предложения, отзиви и други попълнете формата и я изпратете на екипа, поддържащ сайта.