НОВИНИ | Неохим
размер на шрифта:
27 Юни 2022 в 15:55 ч.|Разглеждания: 920|Коментари:
Отпечатай
Продължават обученията за повишаване квалификацията на служителите в „Неохим“ АД

През месец април 2022 г. бе възобновено действието на проект BG05M9OP001-1.057-0239 „Подобряване уменията на заетите в „Неохим“ АД лица“. В тази връзка продължават обученията по Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици” – Английски език. Заложеното обучение е насочено към установената нужда от придобиване на умения за общуване на английски език при изпълнение на ежедневните задължения на служителите и работниците, заемащи определени работни места в дружеството.

На 02 юни 2022г. стартира и друго обучение - по ключова компетентност 4 “Дигитална компетентност“ на втората група, която е с 12 участника.

           Само преди дни, на 22 юни 2022 г., пък приключи обучението по част от професия „Химик-технолог“, специалност „Технология на неорганичните вещества“ за 15 (петнадесет) души от персонала на компанията. На финала те успешно положиха изпит по теория и практика. 

Ако имате въпроси и / или проблеми при посещението и работата със сайта, моля пишете на посочените по-долу електронни адреси, или се обадете на вътрешните телефони на отдел "Информационни технологии".Електронни пощи:[email protected]Вътрешни телефони:360 или 614
Форма за връзка с насМоля, за контакти с екипа на изданието, мнения, предложения, отзиви и други попълнете формата и я изпратете на екипа, поддържащ сайта.