НОВИНИ |
размер на шрифта:
16 Януари 2018 в 15:43 ч.|Разглеждания: 1316|Коментари:
Отпечатай
Близо 90 000 ще инвестира „Неохим” АД в повишаване знанията и уменията на работещи в него

Одобрен бе проектът на „Неохим” АД по процедура „Обучение на заети лица” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Той ще бъде финансиран с общо 87 890 лв., представляващи изцяло безвъзмездна финансова помощ от структурните фондове на ЕС. Целта на проекта е повишаване знанията и уменията на заети лица в „Неохим” чрез придобиване на професионална квалификация. Проектът е със срок за изпълнение 17 месецаи в него ще бъдат включени 119 работещи в компанията. Голяма част от тях вече са определени, но от ръководството на компанията информираха, че списъкът не е окончателен и в него могат да бъдат направени промени за желаещи да се погрижат за професионалното си развитие. Заявки за включване в проекта ще се приемат в отдел „Човешки ресурси” до 9февруари 2018 г.

Предвидени са да се проведат обучения за придобиване на професионална квалификация по следните професии:

Придобиване на професионална квалификация по професия „Шлосер”, чрез включване в обучение от I квалификационна степен по специалност „Шлосерство”, с продължителност 200 учебни часа. В обучението ще бъдат включени 10 лица.

Придобиване на професионална квалификация по част от професията „Химик – оператор” чрез включване в обучение от втора квалификационна степен по специалност „Технология на неорганичните вещества”, с продължителност 300 учебни часа. В обучението ще бъдат включени 40 лица, разпределени в 3 учебни групи.

Придобиване на професионална квалификация по част от професията „Химик – технолог” чрез включване в обучение от трета квалификационна степен по специалност „Технология на неорганичните вещества”, с продължителност 600 учебни часа. В обучението ще бъдат включени 10 лица.

Придобиване на професионална квалификация по част от професията „Лаборант” чрез включване в обучение от втора квалификационна степен по специалност „Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства”, с продължителност 600 учебни часа. В обучението ще бъдат включени 10 лица.

Придобиване на професионална квалификация по част от професията „Монтьор на подемно-транспортна техника” чрез включване в обучение от втора квалификационна степен по специалност „Подемно – транспортна техника с електрозадвижване”, с придобиване на правоспособност за управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки. Продължителност - 300 учебни часа. В обучението ще бъдат включени 14 лица, разпределени в 2 учебни групи.

Придобиване на професионална квалификация по част от професията „Оператор на парни и водогрейни съоръжения” чрез включване в обучение от втора квалификационна степен по специалност „Експлоатация на парни и водогрейни съоръжения” с придобиване на правоспособност за упражняване на професията по обслужване на парни и водогрейни котли. Продължителност 300 учебни часа. В обучението ще бъдат включени 15 лица, разпределени в 1 група по теория и 2  групи по практика.

Придобиване на професионална квалификация по част от професията „Електромонтьор” чрез включване в обучение от втора квалификационна степен по специалност „Електрообзавеждане на производството”, с продължителност 300 учебни часа. В обучението ще бъдат включени 10 лица.

Придобиване на професионална квалификация по част от професията „Монтьор по автоматизация” чрез включване в обучение от втора квалификационна степен по специалност „Автоматизирани системи”, с продължителност 300 учебни часа. В обучението ще бъдат включени 10 лица.

Обученията ще се провеждат на територията на дружеството. Успешно завършилите го ще получат удостоверение за професионална квалификация.

Мениджмънтът на „Неохим” е наясно, че за да бъде компанията конкурентна на европейските пазари, освен въвеждането на нови технологии, трябва да се инвестира и в повишаване компетенциите на работещите в нея. Наред с това в качеството си на представител на химическата промишленост и най-крупен работодател в община Димитровград, ние сме насочили кадровата си политика към подготовка на собствени кадри, повишаване и обновяване на професионалните компетенции на служителите си, за да отговарят те на растящите изисквания на икономическата и социалната среда, както и недопускането увеличаване процента на безработица в общината, коментира основните цели на проекта Стефан Димитров, административен директор на „Неохим”. Наред с това така се създават условия за устойчива заетост и съответно кариерно развитие вследствие на подобрените професионални качества на преминалите успешно обучението. Непрекъснатото повишаване и обновяване на професионалните знания и умения на работещите тук водят не само до увеличаване производителността на компанията, но са и атестат за надеждност в бизнес отношенията, допълни г-н Димитров.

Ако имате въпроси и / или проблеми при посещението и работата със сайта, моля пишете на посочените по-долу електронни адреси, или се обадете на вътрешните телефони на отдел "Информационно обслужване и техническо обезпечаване", и отдел Връзки с обществеността".Електронни пощи:ioto@neochim.bg или pr@neochim.bgВътрешни телефони:544 или 560
Форма за връзка с насМоля, за контакти с екипа на изданието, мнения, предложения, отзиви и други попълнете формата и я изпратете на екипа, поддържащ сайта.