НОВИНИ |
размер на шрифта:
13 Септември 2019 в 16:28 ч.|Разглеждания: 798|Коментари:
Отпечатай
Профилактичните прегледи през 2019-та ще се проведат от 12 септември до 11 октомври
ОЩЕ ПО ТЕМАТА

Профилактичните прегледи за работещите в „Неохим” АД ще се извършат през периода от 12.09.2019 г. до 11.10.2019.

Задължителните периодични профилактични лабораторни изследвания ще се извършват от 12.09.2019 до 03.10.2019 в сградата на „Медицински център Димитровград“ ЕООД от „ГБСМДЛ ЗИНВЕСТ-К“ ООД и ще включват вземане на кръв по график и медико-диагностични изследвания: Пълна кръвна картина, Серумна глюкоза, АСАТ, АЛАТ, общ холестерол, триглицериди и креатинин. На преференциални цени за служители на „Неохим“ АД могат да се извършат допълнителни платени изследвания.

Даване на кръв за лабораторни изследванияе задължително на гладно. Желателно е да не се приема храна през последните 12 часа и алкохол през последните 24 часа, тъй като това може да окаже влияние на резултатите от теста.

Профилактични лабораторни изследвания ще се извършват по следния график:

12.09.2019 г.          7,30-8,00                             10 ОТДЕЛ "СЕКРЕТАРИАТ" – 5

                               8,00-8,42                              25 ОТДЕЛ"ОРГАН ЗА ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ" – 7

                               8,42-8,48                              8 ДИРЕКЦИЯ "ПРАВНО ОБСЛ. И ВР. С ИНВЕСТ. " – 1

                               8,48-8,54                              12 Д-Р ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ – 1

                               8,54-9,14                              11 ОТДЕЛ "ПРАВЕН" – 3

                               9,14-9,20                              33 ДИРЕКЦИЯ "МАРКЕТИНГ, АНАЛИЗ И КОНТР." – 1

                               9,20-9,32                              41 ОТДЕЛ "ПКМЕСВЕ" – 2

                9,32-9,38                              28 ОТДЕЛ "МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА" – 1

                9,38-12,00                            21 ОТДЕЛ "КИП И А" – 15

13.09.2019 г.          7,30-7,36                              27 ДИРЕКЦИЯ ПРОДАЖБИ – 1

                               7,36-8,36                              30 ОТДЕЛ "ПРОДАЖБИ" - 11

                               8,36-10,12                            38 ОТДЕЛ "МАТЕР.ТЕХН.СН.РЕМ. И СЕРВ.ОБСЛ. " – 13

                10,12-12,00                           21 ОТДЕЛ "КИП И А" – 17

16.09.2019 г.          7,30-8,12                               43 ОТДЕЛ "ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ" – 7

                               8,12-8,18                              2 ДИРЕКЦИЯ "ФИНАНСИ" – 1

                               8,18-10,00                            32 ОТДЕЛ "СЧЕТОВОДСТВО" – 17

                               10,00-12,00                          640 ЦЕХ "АМОНИЕВ НИТРАТ" – 20

17.09.2019 г.          7,30-7,48                              9 ДИРЕКЦИЯ"ФИН. МЕНИДЖМЪНТ И ВЪТР.ФИРМЕН КОНТРОЛ"-3

                               7,48-7,54                              5 ДИРЕКЦИЯ "ПРОИЗВОДСТВО И ПОДДРЪЖКА" – 1

                               7,54-9,36                              17 ОТДЕЛ "ПЛАНИРАНЕ" – 17

                               9,36-10,54                            6 ОТДЕЛ "ПРОУЧВАНЕ И РАЗВИТИЕ" – 7

                               10,54-12,00                         640 ЦЕХ "АМОНИЕВ НИТРАТ" – 18

18.09.2019 г.          7,30-8,00                             1 ДИРЕКЦИЯ "ПРОИЗВОДСТВО" - 5

                               8,00-8,36                             37 ОТДЕЛ "ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ" – 6

                               8,36-10,00                           15 ОТДЕЛ"ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ"– 8

                               10,00-10,06                         19 ДИРЕКЦИЯ"КАЧЕСТВО И КОНТРОЛ" – 1

                               10,06-10,18                         22 ОТДЕЛ "REACH И СТАНДАРТИЗАЦИЯ" – 2

                               10,18-10,48                         23 СЛУЖБА "БЗР И ТМ" – 5

                               10,48-11,00                         26 ОТДЕЛ "МЕТРОЛОГИЯ" – 2

                               11,00-11,12                         16 ОТДЕЛ"ЕКОЛОГИЯ" – 2

                               11,12-12,00                         640 ЦЕХ "АМОНИЕВ НИТРАТ" – 18

19.09.2019 г.           7,30-  9,00                         856 ОТДЕЛ"АВТОЛОГИСТИКА" – 15

                               9,00-12,00                          946 Ж.П.ГАРА – 30

20.09.2019 г.           7,30-12,00                         608 ЦЕХ "АМОНЯК" – 45

24.09.2019 г.          7,30-9,00                            608 ЦЕХ "АМОНЯК" – 37

                               9,00-11,00                          158 ЦЕХ"АМ.БИК., ТЕЧ.ВЪГЛ.ДИОКСИД И СМ.ТОРОВЕ" -20

                               11,00-12,00                        132 ЦЕХ"ТЕХНИЧЕСКИ  ГАЗОВЕ" – 10

25.09.2019 г.          7,30-8,06                            132 ЦЕХ"ТЕХНИЧЕСКИ  ГАЗОВЕ" – 6

                               8,06-10,06                          670 ЦЕХ"ХИМ.ВОДООЧИСТКА И НЕУТРАЛИЗ.СТАНЦИЯ" – 20

                               10,06-12,00                        841 ЦЕХ "ПАРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ВиК - 20

26.09.2019 г.           7,30-7,36                           42 ДИРЕКЦИЯ "ПОДДРЪЖКА"– 1

                               7,36-10,18                         700 ЦЕХ "ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ" - 27

                               10,18-12,00                       845 ОТДЕЛ"ЕЛЕКТРОПОДДРЪЖКА" – 17

27.09.2019 г.           7,30-8,36                          845 ОТДЕЛ"ЕЛЕКТРОПОДДРЪЖКА" – 11

                               8,36-10,06                         628 ЦЕХ "ТУРБОГЕНЕРАТОРНА СТАНЦИЯ" – 9

                               10,06-10,42                       860 ОТДЕЛ"ТЕХН.И КАЧ.КОНТРОЛ"/ОТКК – 14

                               10,42-11,06                       864 ИЗПИТВ. ЛАБОРАТОРИЯ "ЕКОЛОГИЯ" - 4

                               11,06-12,00                       39 ОТДЕЛ"СОЦ. БИТОВИ ДЕЙНОСТИ" -11

30.09.2019 г.           7,30-12,00                       630 ЦЕХ"АЗОТНА КИСЕЛИНА"- 44

01.10.2019 г.           7,30-11,12                       630 ЦЕХ"АЗОТНА КИСЕЛИНА"- 15

                               11,12-12,00                      64 ОТДЕЛ"МЕХАНО-ПОДДР. И ПРОИЗВ. НА РЕЗ.ЧАСТИ"– 7

02.10.2019 г.           7,30-12,00                       64 ОТДЕЛ"МЕХАНО-ПОДДР. И ПРОИЗВ. НА РЕЗ.ЧАСТИ"  – 43

03.10.2019 г.           7,30-12,00                       64 ОТДЕЛ"МЕХАНО-ПОДДР. И ПРОИЗВ. НА РЕЗ.ЧАСТИ"– 43

 

Профилактичните медицински прегледи ще се проведат от 16.09.2019 до 11.10.2019 г. в сградата на „Медицински център Хасково” ЕООД, гр.Хасково по график от 12,00 – 16,00 ч.

„Медицински център Хасково” ЕООД, гр. Хасково се намира на територията на МБАЛ гр. Хасково, зад Спешно отделение на болницата.

Прегледите ще се извършват от следния лекарски екип: д-р Теню Тянков – офталмолог, д-р Георги Христов – УНГ, Аудиометрия ,  д-р Самир Сами – УНГ, Аудиометрия, д-р Юлия Василева  - невролог, д-р Ангелина Костова – невролог, д-р Маруся Запрянова – терапевт.

 

Ще бъде осигурен транспорт от дружеството с Пежо Боксер Х0670ВМ с дати на пътуване 16,17,18,19 и 20.09.2019.

Час на тръгване от „Неохим“ АД Димитровград: I-ви курс 11:30 ч, II-ри курс 14:00 ч

Час на тръгване от МБАЛ Хасково: I-ви курс 13:30 ч, II-ри курс 16:00 ч

 

Профилактичните прегледи ще преминават по следния ред:

 1. Получаване на карта за периодичен медицински преглед от представител на СБЗРТМ „Неохим” АД в сградата на „Медицински център Хасково” ЕООД – IIетаж   Стая за почивка.
 2. Явяване при съответните специалисти в следната последователност:
  • Офталмолог – IIIетаж   Кабинет  № 18
  • УНГ /Аудиометрия – II етаж   Кабинет  № 9
  • Невролог – IIетаж    Кабинет  № 5 и III етаж   Кабинет  № 29
  • ЕКГ - II етаж    стая № 15
  • Терапевт, RR– между III и IVетаж   Кабинет № 33
  • Предаване на  картата след проведения профилактичен преглед на представителя на СБЗРТМ „Неохим” АД, в сградата на „Медицински център Хасково” ЕООД – IIетаж   Стая за почивка.

 

Профилактичните прегледи ще се извършват по следния график:

16.09.2019 г.       Офталмолог, невролог

                               12,00-12,40                         10 ОТДЕЛ "СЕКРЕТАРИАТ" – 5

                               12,40-13,28                         25 ОТДЕЛ"ОРГАН ЗА ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ" – 6

                               13,28-13,36                         8 ДИРЕКЦИЯ "ПРАВНО ОБСЛ. И ВР. С ИНВЕСТ. " – 1

                               13,36-13,44                         12 Д-Р ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ – 1

                               13,44-14,08                         11 ОТДЕЛ "ПРАВЕН" – 3

                               14,08-14,16                         33 ДИРЕКЦИЯ "МАРКЕТИНГ, АНАЛИЗ И КОНТР." – 1

                               14,16-14,32                         41 ОТДЕЛ "ПКМЕСВЕ" – 2

                               14,32-14,40                         28 ОТДЕЛ "МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА" – 1

                 14,40-14,48                         21 ОТДЕЛ "КИП И А" – 1

                               14,48-15,06                        27 ДИРЕКЦИЯ ПРОДАЖБИ – 1

                               15,06-15,46                         30 ОТДЕЛ "ПРОДАЖБИ" – 5

                               15,46-16,00                         16 ОТДЕЛ"ЕКОЛОГИЯ" – 2

                               Терапевт

                               12,00-12,08                          25 ОТДЕЛ"ОРГ.ЗА КОНТР.ТЕХ.ДИАГН." – 1

                               12,08-12,56                         030 ОТДЕЛ "ПРОДАЖБИ" – 6

                 12,56-16,00                         21 ОТДЕЛ "КИП И А" – 19

 

17.09.2019 г.   Офталмолог, невролог

                               12,00-12,48                         38 ОТДЕЛ "МАТЕР.ТЕХН.СН.РЕМ. И СЕРВ.ОБСЛ. " – 6

                               12,48-13,44                         43 ОТДЕЛ "ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ" – 7

                               13,44-16,00                        32 ОТДЕЛ "СЧЕТОВОДСТВО" – 17

                               Терапевт

                 12,00-14,00                         021 ОТДЕЛ "КИП И А" – 13

                               14,00-15,10                         038 ОТДЕЛ "МАТЕР.ТЕХН.СН.РЕМ. И СЕРВ.ОБСЛ. " – 7

                                15,10-16,00                         039 СЛУЖБА"СОЦ.БИТОВИ ДЕЙНОСТИ" -8

 

18.09.2019 г.    Офталмолог, невролог

                               12,00-12,08                         42 ДИРЕКЦИЯ "ПОДДРЪЖКА"– 1

                               12,08-12,16                        2 ДИРЕКЦИЯ "ФИНАНСИ" – 1

                               12,16-12,40                         9 ДИРЕКЦИЯ"ФИН. МЕНИДЖМЪНТ И ВЪТР.ФИРМЕН КОНТРОЛ"-3             

                               12,40-12,48                        5 ДИРЕКЦИЯ "ПРОИЗВОДСТВО И ПОДДРЪЖКА" – 1

                               12,48-15,04                        17 ОТДЕЛ "ПЛАНИРАНЕ" – 17

                 15,04-15,52                     6 ОТДЕЛ "ПРОУЧВАНЕ И РАЗВИТИЕ"– 7

                               15,52-16,00                         19 ДИРЕКЦИЯ"КАЧЕСТВО И КОНТРОЛ" – 1

                               Терапевт

                               12,00-16,00                         640 ЦЕХ "АМОНИЕВ НИТРАТ" – 30

              

19.09.2019 г.   Офталмолог, невролог

                               12,00-12,40                         1 ДИРЕКЦИЯ "ПРОИЗВОДСТВО" - 5

                               12,40-13,28                         037 ОТДЕЛ "ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ" – 6

                               13,28-13,52                         039 СЛУЖБА"СОЦ.БИТОВИ ДЕЙНОСТИ" -3

                               13,52-14,56                    15 ОТДЕЛ"ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ"– 8

                               14,56-15,12                         26 ОТДЕЛ "МЕТРОЛОГИЯ" – 2

                               15,12-15,28                         22 ОТДЕЛ "REACH И СТАНДАРТИЗАЦИЯ"– 2

                               15,28-16,00                         23 СЛУЖБА "БЗР И ТМ" – 5

                               УНГ, терапевт

               12,00-16,00                          700 ЦЕХ "ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ" - 27

 

20.09.2019 г.    Офталмолог,УНГ, невролог, терапевт

                               12,00-15,28                    640 ЦЕХ "АМОНИЕВ НИТРАТ"  -  26

                               15,28-16,00                    864 ИЗПИТВ. ЛАБОРАТОРИЯ"ЕКОЛОГИЯ" - 4

 

24.09.2019 г.    Офталмолог,УНГ, невролог, терапевт

                               12,00-16,00                    946 Ж.П.ГАРА – 30

 

25.09.2019 г.    Офталмолог,УНГ, невролог, терапевт

                               12,00-14,08                    132 ЦЕХ"ТЕХНИЧЕСКИ  ГАЗОВЕ" – 16

                               14,08-16,00                    860 ОТДЕЛ"ТЕХН.И КАЧ.КОНТРОЛ"/ОТКК – 14

 

26.09.2019 г.       Офталмолог,УНГ, невролог, терапевт

                               12,00-14,40                    670 ЦЕХ"ХИМ.ВОДООЧИСТКА И НЕУТРАЛИЗ.СТАНЦИЯ" – 20

                               14,40-16,00                    628 ЦЕХ "ТУРБОГЕНЕРАТОРНА СТАНЦИЯ" – 9

                              

27.09.2019 г.       Офталмолог,УНГ, невролог, терапевт 

                               12,00-14,40                   158 ЦЕХ"АМ.БИК., ТЕЧ.ВЪГЛ.ДИОКСИД И СМ.ТОРОВЕ" -20

                               14,40-16,00                    841 ЦЕХ "ПАРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ВиК - 8

 

30.09.2019 г.       Офталмолог,УНГ, невролог, терапевт

                               12,00-13,44                    841 ЦЕХ "ПАРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ВиК – 13

                               13,44-16,00                    856 ОТДЕЛ"АВТОЛОГИСТИКА"– 15

 

01.10.2019 г.    УНГ, невролог, терапевт

                               12,00-16,00                    630 ЦЕХ"АЗОТНА КИСЕЛИНА"- 30

02.10.2019 г.          12,00-16,00                    630 ЦЕХ"АЗОТНА КИСЕЛИНА"- 29                                            

03.10.2019 г.    УНГ,  терапевт

                               12,00-16,00                    845 ОТДЕЛ"ЕЛЕКТРОПОДДРЪЖКА" – 28

 

04.10.2019 г.    Офталмолог, невролог, терапевт

                               12,00-16,00                    608 ЦЕХ АМ-76 /608/ - 30       

07.10.2018 г.          12,00-16,00                    608 ЦЕХ АМ-76 /608/ - 30       

 

08.10.2018 г.    Офталмолог,УНГ, невролог, терапевт

                               12,00-14,56                   608 ЦЕХ АМ-76 /608/ - 22

                               14,56-16,00                   64 ОТДЕЛ"МЕХАНО-ПОДДРЪЖКА И ПРОИЗВ. – 8

09.10.2019 г.           12,00-16,00                    64 ОТДЕЛ"МЕХАНО-ПОДДРЪЖКА И ПРОИЗВ. – 30

10.10.2019 г.          12,00-16,00                    64 ОТДЕЛ"МЕХАНО-ПОДДРЪЖКА И ПРОИЗВ. – 30

11.10.2019 г.          12,00-15,30                    64 ОТДЕЛ"МЕХАНО-ПОДДРЪЖКА И ПРОИЗВ. – 25

 

Ако имате въпроси и / или проблеми при посещението и работата със сайта, моля пишете на посочените по-долу електронни адреси, или се обадете на вътрешните телефони на отдел "Информационни технологии".Електронни пощи:it@neochim.bgВътрешни телефони:360 или 614
Форма за връзка с насМоля, за контакти с екипа на изданието, мнения, предложения, отзиви и други попълнете формата и я изпратете на екипа, поддържащ сайта.