НОВИНИ | Здраве
размер на шрифта:
12 Декември 2014 в 14:56 ч.|Разглеждания: 2877|Коментари:
Отпечатай
Неохимци са в добро здраве, сочат резултатите от приключилите профилактични прегледи
По решение на работодателя за пръв път бе извършена профилактика на урологичното здраве на мъжете, проверен бе стоматологичния статус на близо 80 души
Сградата на СТМ, където се проведоха задължителните профилактични прегледи 2014 в „Неохим”АД.
е-Химик

От 24 ноември до 10 декември се проведоха тазгодишните задължителни медицински профилактични прегледи за работниците и служителите в компанията. Специфичното за тях е, че медицинските специалисти и видовете прегледи бяха определени според изискванията на наредба № 3 за задължителните предварителни периодични медицински прегледи на работниците и резултатите от преразглеждането на оценката на риска по работни места. На базата на тази оценка бе решено какъв да е обхватът на профилактиката: защо едни подлежаха на преглед при един, а други – при повече лекари.

 В изготвения график по структурни звена, ясно и точно бе указано на какви изследвания подлежат работещите в тях и през какви лекари-специалисти следва да преминат.

Определените за профилактика при офталмолог бяха 260, УНГ – 97, невролог 339, терапевт – 392, уролог – всички мъже от дружеството, стоматолог – 81, подлежащите на лабораторни изследвания – 144.

Прегледите се извършиха в сградата на служба ”Трудова медицина” (СТМ) от екип специалисти на МЦСИП,,ЛЕЧИТЕЛ’’- Пловдив. Резултатите от тях тепърва ще бъдат обобщени и анализирани, но най-хубавото според Иванка Хубенова – и.д.ръководител СТМ е, че сред явилите се няма хора с поставена диагноза за тежка патология. С други думи – неохимци са в добро здраве!

Хубенова напомни, че пропусналите задължителната медицинска профилактика по неуважителни причини, са длъжни в едномесечен срок и за своя сметка да се явят на указаните прегледи в графика при лекари-специалисти и да представят резултатите в СТМ. 

Ако имате въпроси и / или проблеми при посещението и работата със сайта, моля пишете на посочените по-долу електронни адреси, или се обадете на вътрешните телефони на отдел "Информационни технологии".Електронни пощи:[email protected]Вътрешни телефони:360 или 614
Форма за връзка с насМоля, за контакти с екипа на изданието, мнения, предложения, отзиви и други попълнете формата и я изпратете на екипа, поддържащ сайта.