НОВИНИ | Наука
размер на шрифта:
31 Януари 2012 в 12:27 ч.|Разглеждания: 6429|Коментари:
Отпечатай
„Евро Ферт” АД и Аграрният Университет – Пловдив, в ползотворно сътрудничество
„Неохим”АД също се очертава като коректен партньор на висшето учебно заведение
Момент от работната среща: (отляво надясно) - Стефан Димитров, зам.-ректорите проф. Хр. Янчева и проф. Кр. Иванов, Петър Томов, доц. д-р С. Костадинова, проф. дсн Д. Греков – ректор, и доц. д-р Ив. Манолов.
Мария ВАСИЛЕВА,,
експерт "Връзки с обществеността"

Изпълнителният директор на „Евро Ферт” АД Петър Томов връчи на специална среща платежно нареждане за 11 519. 78 лева на ректора на пловдивския Аграрен университет /АУ/ проф. дсн Димитър Греков. На срещата присъстваха представители на ръководството на висшето учебно заведение. Там бе и директорът на дирекция „Управление и развитие на човешките ресурси” в „Неохим” АД Стефан Димитров.

Спомоществователството е резултат от подписания на 1 август 2011 г. тригодишен договор за съвместно сътрудничество между търговския представител на торовия производител „Неохим” и единствения държавен Аграрен Университет в България. С него „Евро Ферт” се ангажира да заделя за нуждите на образованието и науката в университета по 0,10 лева за всеки продаден тон амониева селитра. Вече преведената сума е акумулирана през последните четири месеца на м.г.

Скрепеното с контракт сътрудничество  ще подкрепя земеделската наука, образование и практика и с ред инициативи. Представители на „Евро Ферт” ще участват при актуализиране на учебните програми за различните специалности и степени на обучение според изискванията на селскостопанската практика и пазара на труда. По заявка на дружеството ще се организират съвместни курсове, касаещи новите тенденции в областта на торенето на селскостопанските култури. ВУЗ и фирмата ще посещават производители за обследване на фитосанитарното състояние на посеви, третирани с торове на „Евро Ферт”, ще организират и открити дни на демонстрационните полета в учебно-опитната експериментална база на университета в град Пловдив.

Твърде обещаващо звучи перспективата двете страни да разработват проекти, с които да участват в национални и международни програми.

Търговският представител на „Неохим” АД  ще може да организира обучение на производители в базата и с преподаватели на Университета. „Евро Ферт” АД пък се наема да инициира конкурси на студенти и докторанти по зададена тема за научно-приложни разработки, осигурява и наградния фонд. За абсолвентите с отличен успех и изяви в научни форуми, олимпиади и конкурси дружеството осигурява парични стимули.

„Евро Ферт” полага системни грижи за разширяване на компетенциите на производителите в страната по отношение на предлаганите от него продукти – торове и препарати за растителна защита. Издава ежемесечно „Агробюлетин”. Сега ще може да предостави  нещо особено важно – възможността за непосредствена комуникация  между фермери и научни светила, запознати с авангардните новости в областта на селското стопанство.

Ректорът на университета проф. Димитър Греков заяви, че не са много фирмите в България готови на взаимопомощ по такъв коректен начин. И още – че сътрудничеството е от голяма полза и за двете страни.

„Неохим”АД също ще подаде ръка на Аграрния Университет, увери директорът на „УРЧР” Стефан Димитров на срещата. Докторантите ще могат да изведат част от изследванията си в лабораториите на завода. Ще се приемат студенти  както на краткосрочни, така и на преддипломни стажове.Учените от университета  ще работят заедно с представители от „Неохим” по проблемни въпроси на производството и реализацията на продуктите. Торовият производител и висшето учебно заведение ще се представят общо на изложения и реклами.Ще търсят възможности за публично-частно сътрудничество. На първо време катедра „Агрохимия и почвознание” ще изпрати преподаватели и студенти в лаборатории „Почви” и „Азотни торове” на завода, която разполага с модерна апаратура и висококвалифицирани специалисти, обследващи почви от цяла България.

Случващото се между двете големи димитровградски фирми и АУ е правилната посока от образованието чрез науката към производството и практиката.

 

 

Ако имате въпроси и / или проблеми при посещението и работата със сайта, моля пишете на посочените по-долу електронни адреси, или се обадете на вътрешните телефони на отдел "Информационни технологии".Електронни пощи:[email protected]Вътрешни телефони:360 или 614
Форма за връзка с насМоля, за контакти с екипа на изданието, мнения, предложения, отзиви и други попълнете формата и я изпратете на екипа, поддържащ сайта.