НОВИНИ | Неохим
размер на шрифта:
28 Август 2018 в 13:06 ч.|Разглеждания: 698|Коментари:
Отпечатай
Обучението по проекта за заети лица в „Неохим” продължава с втората група за химик-оператори

С лекции по модул „Здравословни и безопасни условия на труд”, водени от г-жа Елка Кръстанова, започна обучението на втората група от работещи в „Неохим”, които след завършването му ще придобият професионална квалификация по част от професия от втора квалификационна степен „химик-оператор”,  специалност „Технология на неорганичните вещества”. Обучението е по проект „Повишаване знанията и уменията на заетите лица в „Неохим” АД чрез придобиване на професионална квалификация”, който е изцяло финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Първата група от изпълнението на проекта вече получи удостоверенията за придобита квалификация. Паралелно тече и курсът за придобиване на професионална квалификация по част от професия от трета квалификационна степен„Химик – технолог”.

След модула воден от г-жа Кръстанова, обучението ще продължи с модул „Неорганични химия”, който ще бъде воден от доц. Боряна Донкова от Софийския университет.

Ако имате въпроси и / или проблеми при посещението и работата със сайта, моля пишете на посочените по-долу електронни адреси, или се обадете на вътрешните телефони на отдел "Информационно обслужване и техническо обезпечаване", и отдел Връзки с обществеността".Електронни пощи:ioto@neochim.bg или pr@neochim.bgВътрешни телефони:544 или 560
Форма за връзка с насМоля, за контакти с екипа на изданието, мнения, предложения, отзиви и други попълнете формата и я изпратете на екипа, поддържащ сайта.