Служба по трудова медицина "Неохим"АД

Начало      Услуги       Клиенти       Полезно      Контакти     

Ергономични условия към работната среда.Виж указанието...

Виж още полезна информация тук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гр. Димитровград, п.к.6400
Изт. индустриална зона"
ул."Химкомбинатска"
e-mail:
[email protected]
http://ns.neochim.bg/stm/
тел.: 0391/65 786
GSM: 0886/403 477

 

Р-л Служба "Трудова медицина"
инж. Светла Йорданова Вълчева
тел.: 0391/65 786
GSM: 0888/585 915

Лекар "Трудова медицина"
д-р Лидия Янкова Михайлова
GSM: 0879/465 890

Инспектор "Трудова медицина"
инж. Лиляна Филотева Филотеева
тел.: 0391/65 860, 65 712

 

 

Службата по трудова медицина е регистрирана на територията на община Димитровград в МЗ с Удостоверение  № 084 от 21.12.1999 г.