Служба по трудова медицина "Неохим"АД

Начало      Услуги       Клиенти       Полезно      Контакти     

Ергономични условия към работната среда.Виж указанието...

Виж още полезна информация тук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6403 Димитровград
ул."Химкомбинатска" 3
e-mail: trudmed@neochim.bg
http://ns.neochim.bg/stm/
тел.: 0391/65 712
факс: 0391/60 555

 

Инспектор "Трудова медицина"
Маргарита Стоянова Михайлова
тел.: 0391/65 712
GSM: 0886/403 477

Р-л Служба "Трудова медицина"
инж. Светла Йорданова Вълчева
тел.: 0391/65 786
GSM: 0888/585 915

Лекар "Трудова медицина"
д-р Лидия Янкова Михайлова
GSM: 0879/465 890

 

 

Службата по трудова медицина е регистрирана на територията на община Димитровград в МЗ с Удостоверение  № 313 от 19.06.2008 г.