Версия за печат

Какво е ВСК-НЕОХИМ ?

 

ВСК-НЕОХИМ е учредена на 30.12.1951г. и регистрирана на 19.01.1952г. в Профсъюза на работниците от химическата и кожарообработваща промишленост към БПС/Български Профсъюз/, чийто правоприемник е НФТ "Химия и индустрия" към КНСБ съгласно устава й регистриран в съда.

        1.ВСК-НЕОХИМ към Независима синдикална организация /НСО/ на НФТ "Химия и индустрия" - КНСБ във фирма "НЕОХИМ" АД - Димитровград за краткост в устава и в нормативните документи се нарича ВСК-НЕОХИМ.

        2.ВСК-НЕОХИМ е доброволно сдружение на синдикални членове за взаимно подпомагане. Тя обслужва членовете на синдикалната организация на НФТ "Химия и индустрия" към КНСБ в "НЕОХИМ" АД и дружествата в групата. При наличие на средства в касата могат да членуват и нечленове на синдикална организация.© 2008 ВСК-НЕОХИМ. Всички права запазени.

Новини:

Изгодни кредити с  намалени лихвени проценти  в сила от 01.05.2008г.
Прочети повече