Начало      Отпускани кредити      Членство в касата      За контакти с касата     Информация за нас

Версия за печат

Какво печелите с ВСК-НЕОХИМ?

 

При нас събирате, като дялов капитал това, което давате на други места, като лихва. Когато приключите със заема парите са си Ваши и Ви чакат спестени. Срещу тях можете да изтеглите нов заем или да Ви ги върнем в разумен срок. Печелите евтин кредит при 4%годишна лихва и 3.2% годишен процент на разходите. Без такси за управление, без наказателни лихви за предсрочно издължаване, без никакво допълнително обременяване на заема Ви.

Посрещнете финансовите си нужди подготвени! Превърнете идеите в реалност!
Очакваме Ви във ВСК-НЕОХИМ

1. ЗА НОВИ ЧЛЕНОВЕ НА КАСАТА:


- дългосрочен заем до 7000 лв. със срок на погасяване 35 месеца по 194лв.и 1 месец по 210 лв., дялов капитал 1400 лв., лихва за целия срок 686 лв., и постоянен трудов договор,или писмо от работодателя за намерение за подновяване на срочния трудов договор.

- краткосрочен заем до 600 лв. със срок на погасяване 4 месеца, лихва 5% еднократно независимо от срока, един поръчител с редовен трудов договор и без изискване за събран дялов капитал.


2. ЗА ДЪЛГОГОДИШНИ ЧЛЕНОВЕ НА КАСАТА:


- дългосрочен заем до 10000 лв. със срок на погасяване 36 месеца, дялов капитал 2000 лв., годишна лихва 4% = 980 лв. за целия период.


3. ЗАЕМ ДО РАЗМЕРА НА ЧЛЕНСКИЯ ВНОС:


- със срок на погасяване 12 месеца, лихва 1%.


4. СРОКОВЕ ЗА ПОГАСЯВАНЕ:


- Заем до 500 лв. срок за погасяване до 12 месеца по 41 лв., дялов капитал 100 лв.и лихва 17 лв. за целия срок;
- Заем до 800 лв. срок за погасяване до 15 месеца по 53 лв., дялов капитал 160 лв.и лихва 33,60 лв. за целия срок;
- Заем до 1 200 лв. срок за погасяване до 18 месеца по 66 лв., дялов капитал 240 лв.и лихва 60 лв. за целия срок;
- Заем до 2 000 лв. срок за погасяване до 20 месеца по 100 лв., дялов капитал 400 лв.и лихва 110,67 лв. за целия срок;
- Заем до 3 000 лв. срок за погасяване до 24 месеца по 125 лв., дялов капитал 600 лв.и лихва 198 лв. за целия срок;
- Заем до 4 000 лв. срок за погасяване до 28 месеца по 142 лв., дялов капитал 800 лв.и лихва 306,67 лв. за целия срок;
- Заем до 5 000 лв. срок за погасяване до 30 месеца по 166 лв., дялов капитал 1000 лв.и лихва 410 лв. за целия срок.


• Документи се подават до 23-то число на месеца с фиш за последния месец и номера на картовата сметка в съответната банка.
• Дългосрочните заеми се отпускат последната седмица на месеца, а краткосрочните заеми се отпускат след 8-мо число на месеца с нов фиш!


© 2008 ВСК НЕОХИМ. Всички права запазени.