СТАЖАНТСКИ САЙТ

на "НЕОХИМ" АД

Лидер в производството на химични
и неорганични химически продукти

›››  Официалният сайт на дружеството

Документи

Необходими документи :

за стаж:

 • Молба
 • Мотивационно писмо
 • автобиография – европейски формат
 • копия от ученическа/студентска книжка
 • снимка

  за стипендия:
 • Молба
 • Мотивационно писмо
 • автобиография – европейски формат
 • копия от ученическа/студентска книжка
 • препоръка от преподавател за кандидати за стипендия
 • снимка