СТАЖАНТСКИ САЙТ

на "НЕОХИМ" АД

Лидер в производството на химични
и неорганични химически продукти

›››  Официалният сайт на дружеството

Контакти

За допълнителна информация и връзка с нас :

тел. 0391 / 65 520 и 65 892

e-mail: [email protected]

http://www.neochim.bg

http://ns.neochim.bg


Изживейте едно различно лято с нас!