СТАЖАНТСКИ САЙТ

на "НЕОХИМ" АД

Лидер в производството на органични
и неорганични продукти

›››  Официалният сайт на дружеството

Предимства

Защо си заслужава да кандидатствате?

 • защото при нас можете да изпъкнете с вашите знания и качеств
 • защото можем да ви покажем, че успехите са резултат от общи усилия и екипна работа
 • защото тук можете да проверите вашите умения, които си заслужава да развивате
 • защото при нас имате възможност на дългосрочни трудови взаимоотношения в зависимост от показани резултати

  Защо организираме стажантски и стипендиантски програми?.

 • защото сме отворени за нови идеи
 • защото сме отговорни при подбора на квалифициран персонал
 • защото вярваме, че младите хора в България трябва да се подкрепят и поощряват
 • защото човешкият фактор е ценен капитал, в който искаме да инвестираме


  Стажът е най-добрата възможност за придобиване на нови знания и ценен практически опит в избраната от Вас област на развитие.

  Стажантската ни програма  е в периода юни до септември, с минимална продължителност  - един месец.


  По време на стажа Вие получавате :
  • Договор и съответно възнаграждение, според показаните знания и умения;
  • Динамична работа и ценен екип от специалисти;
  • Безопасни и здравословни условия на труд;
  • Настаняване в общежитието на компанията
  • Полезни контакти и шанс за Вашата кариера;

  Стипендиантската програма на „Неохим” АД дава възможност на мотивирани, енергични и инициативни млади хора да се развиват в избраната специалност.

  Програмата е насочена към студенти, редовна форма на обучение, предимно от ІІІ и ІV курс на бакалавърска програма, с успех не по-малък от „Добър 4.00”.

  В зависимост от Вашия успех, получавате месечна стипендия както следва:

  • Отличен – две минимални работни заплати;
  • Много добър – една и половина минимални работни заплати;
  • Добър, но не по-малък от 4.00 – една минимална работна заплата.

  Предлагаме още :

  • покриване на таксата за обучение;
  • съдействие при подготовка на дипломна работа, свързана с дейността на фирмата;
  • сключване на договор за работа след успешно дипломиране;
  • възможност за професионално развитие.