СТАЖАНТСКИ САЙТ

на "НЕОХИМ" АД

Лидер в производството на химични
и неорганични химически продукти

›››  Официалният сайт на дружеството

Условия

Изисквания към кандидатите:

за стаж:

 • желание за развитие в избраната област
 • добри теоретични познания
 • адаптивност и гъвкавост в нова среда
 • стремеж към изпълнение на поставени цели
 • добри компютърни умения

  за стипендия:
 • успех Добър 4.00
 • желание за развитие в избраната област
 • добри теоретични познания
 • адаптивност и гъвкавост в нова среда
 • стремеж към изпълнение на поставени цели
 • добри компютърни умения