СТАЖАНТСКИ САЙТ

на "НЕОХИМ" АД

Лидер в производството на органични
и неорганични химически продукти

›››  Официалният сайт на дружеството

Връзки към Висши Учебни Заведения

По-големите Висши Учебни Заведения на територията на Република България с подходящи специалности.

Софийски Университет "Св. Климент Охридски"

Сайт на учебното заведение : http://www.uni-sofia.bg

Подходящи специалности:

  • Химия
  • Екохимия
  • Компютърна химия
  • Компютърни науки

За повече подробности посетете линка по-горе..

Технически Университет - София

Химикотехнологичен и Металургичен Университет

Сайт на учебното заведение : http://www.uctm.edu/

Подходящи специалности:

За повече подробности посетете линка по-горе.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас

Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски"

Сайт на учебното заведение :http://www.uni-plovdiv.bg

Подходящи специалности:

  • Химия и физика
  • Биология и химия
  • Компютърна химия

За повече подробности посетете линка по-горе.