никални характеристики и силни страни: Чистата природна среда, разнообразният ландшафт, наличието на водни ресурси, интересна флора и фауна са благоприятни условия за развитието на различни видове туризъм. Община Батак е една от общините с най-много язовири и водни количества в тях. На нейната територия са изградени пет язовира - "Батак", "Беглика", "Голям Беглик", "Широка поляна", “Тошков чарк”. Общият им капацитет е 8355 куб.м.

лизо до с. Фотиново се намира природната забележителност Фотинският водопад, разположен на площ 12 ха.
Батак имат богато културно-историческо наследство. Църквата “Света Неделя” е единственият жив свидетел от Април 1876 г. – превърната в костница-музей, паметник на културата. В региона на общината са региястрирани 20 тракийски, трако-римски, византийски и славянски крепости, над 10 черковища и манастири и други археологически обекти.
Цигов чарк, "Селце" и "Св. Константин" работят под пара през всички сезони на годината. Дори да дойдете тук през зимата, една близка, добре оборудвана ски писта ще е на ваше разположение. Курортите предлагат и подслон, и храна, и развлечения не само за рибарите. "Селце" е построен на 5 км от брега на язовира в красива, обрасла с цветя поляна. Не се бойте от неособено привлекателното й име "Тресавището". "Свети Константин" пък е на час път пеша от язовирната стена. Язовир "Батак" в най-дългата си част достига 17 км, а в най-широката - 4 км. Общата му площ е почти 22 кв. км. Най-дълбок е при язовирната стена - 34 м. Намира се на 8 км от гр. Батак и на 24 км от Велинград. Той е част от т. нар. Баташки водносилов път. Около него се намират 3 от 17-те биосферни резервата. Там живеят елени, сърни, лисици и глухари. Не е изключено да срещнете и мечки. Горите са смесени, от бял бор или смърч. Височината на много от дърветата им надминава 40 метра, с дебелина на ствола повече от метър
 
За базата Карта Стаи Развлечения Контакти