Стаж:
Дирекция “Управление и развитие на човешките ресурси”:
 • бизнес-администрация
 • организация на труда
  Дирекция “Качество и контрол”:
 • химични технологии
 • инженерна екология
 • техника и технология за опазване на околната среда
 • компютърна и аналитична химия
  Дирекция “Финансово-икономическа”:
 • счетоводство и контрол
 • финанси
  Дирекция “Производство”:
 • органична и неорганична химия
 • машини и апарати в химическата промишленост
 • химични технологии
 • автоматизация на производството
 • промишлена електроника
 • ел.обзавеждане в производството
  Дирекция “Строителство, техническо обслужване, ремонт и поддръжка на оборудването”:
 • машиностроене и уредостроене
 • хидравлична и пневматична техника
 • електрообзавеждане на промишлени предприятия
 • енергетика
 • електроснабдяване
 • контролно измервателни уреди и автоматика
  Дирекция “Продажби”:
 • английска филология
 • икономически специалности със засилено обучение на английски език
 • маркетинг
 • търговска специалност
  Дирекция “Осигуряване на материалните ресурси”:
 • автотранспорт и други транспортни специалности