Кампания 2009
    През 2007 г. “Неохим” АД презентира дейността и стажантските и стипендиантските програми, които предлага на Кариерните Форуми в Технически Университет - София и ХимикоТехнологичен и Металургичен Университет, на Форум “Кариери 2007” - организиран от JobTiger. По инициатива на компанията бяха направени презентации в ПУ ”Паисий Хилендарски”, Технически Университет - Габрово и БУ ”Проф. д-р Асен Златаров”.

    Лятото на 2007 г. в периода юли - септември стаж в “Неохим” АД проведоха 39 студенти и ученици в различни направлени в зависимост от изучаваните от тях специалности. Петима от стажантите на лято'2007 са вече и стипендиати на дружеството.