Кампания 2008
"Неохим" АД провежда "Кампания 2008" за набиране на кандидати за участие в стажантските и стипендиантски програми.
Дружеството предлага стипендия и стаж за млади специалисти от областите:
  • Химично инженерство;
  • Химични технологии;
  • Автоматика;
  • Топлотехника;
  • Електротехника;
  • Машиностроене;
  • Електронна техника и технологии;
  • Компютърни системи;
Желаещите могат да подават документи в Направление "Човешки Ресурси", по пощата или по електронен път. Повече информация ще получите на предстоящите форуми кариери или на тел. 0391 / 65 520 ; 65 693

ОЧАКВАМЕ ВИ !!!