„Партия на зелените“ пое ангажимент: Ще защитава производителите на торове в ЕС!

Публикувана на 22 Май 2019 в 16:05 ч. Разглеждния: 643

Да популяризират проблемите на торовата индустрия и да ги сведат до знанието на компетентните институции, както и да търсят отговорност от тях за решаването им – предложи кандидатът за член на Европейския парламент от ПП „Партия на зелените“ Владимир Николов по време на срещата си с мениджмънта на торовия производител „Неохим“ АД – Димитровград. За целта той поиска от прокуриста на компанията Стефан Димитров, който е и инициатор на срещата, да съдейства с информация и конкретни предложения за решаването им.

По време на продължилият повече от час разговор, на който присъстваха още Мирослав Димитров, директор „Производство и поддръжка“ и Соня Христозова, директор „Качество и контрол“, както и говорителят на партията Валентин Симов, бяха коментирани проблемите на торовата индустрия, породени от несправедливата екологичната политика на Европейския съюз.

Стефан Димитров обясни на Николов, че като обект на въглеродни разходи чрез Системата за търговия на емисии (СТЕ), „Неохим“ е задължен да заплаща такива на цени от 25 евро за тон. В допълнение Мирослав Димитров изтъкна факта, че за всеки тон произведен амоняк се емитират 2 тона емисии от въглероден двуокис. По този начин за миналата година дружеството е платило 15 млн. лева за това.

Прокуристът на компанията обясни, че „зелената“ политика на Европейския съюз не е толкова ефективна. Въпреки че тя цели намаляване с 40% на емисиите на парникови газове от нивата от 1990 година, въздухът няма да стане по-чист. В дългосрочен план ЕС ще продължава да действа за преминаване към икономика с нулеви емисии и се ангажира да намали емисиите на парникови газове с най-малко 80% под нивата от 1990 г. до 2050 година. Производството на торове вече е достатъчно засегнато от Схемата за търговия на емисии, а разработваните планове за по-нататъшно декарбонизиране, които трябва да бъдат изпълнени в периода 2021 - 2030 г., допълнително ще „ударят“ европейските производители с тенденция индустрията да премества производството към по-нискорискови региони - извън ЕС, което реално ще се случи. Той даде за пример два български циментови завода, които вече организират производството си – единият на територията на Турция, а другия в Македония, които са съседни нам държави. Тоест, това, което се произвежда там отново замърсява въздуха. И единственият резултат от политиката е, че ще се ликвидират сериозни индустриални отрасли на територията на ЕС, което ще доведе до увеличаване на безработицата и редица други сериозни последствия. Като съществен пропуск Стефан Димитров изтъкна липсата на екологични такси, които вносителите на минерални торове от страни извън Съюза да плащат при вноса им на негова територия.

Той показа на Николов официален доклад на Европейската торова асоциация, според който основния 92% от летливия амоняк идва от селското стопанство – тоест от прилагането на торове, като оборски тор и карбамид, който не се произвежда на територията на „Неохим“.  

От мениджмънта на компанията отговориха на въпроса на Владимир Николов за причината за увеличаването на стойността на квотите за емисии, така:

Кандидатът за член на Европейския парламент поиска да разбере защо и „Неохим“ АД не са закупили квоти за емисии, когато са били по-евтини.

В отговор на въпрос на Николов, прокуристът на дружеството обясни, че държавата сега е насърчена от Европейския съюз да изгради механизми за защита на индустрията, като самостоятелно определят какви да са те. Само че към момента такива механизми липсват.

Като поддръжник на „зелената“ идея Димитър Николов призна, че проблемът е изключително сериозен, защото застрашава и торовата индустрия. И пое ангажимент да ангажира институциите и дори Европейската комисия с този проблем.

По-късно той посети производствените мощности на „Неохим“ и лично се убеди колко усилия е положила компанията за модернизиране на производството и ограничаване на вредните емисии. Той се запозна и с начина на работа на сертифицираната лаборатория към дружеството, през която минават всички влизащи в производството суровини и качеството на изходящия краен продукт.


© 2020 НЕОХИМ, АД. Всички права запазени. Условия, при които ви предоставяме тази услуга. Всички текстови материали и изображения в този уеб сайт, са собственост на техните автори. В сайта, се съдържа JavaScript и Flash и за правилното му разглеждане е необходимо браузъра ви да ги подържа.