„Неохим“ продължава проект „Повишаване на знанията и уменията на заетите лица чрез придобиване на професионална квалификация”

Публикувана на 26 Април 2019 в 16:04 ч. Разглеждния: 331

„Неохим“ АД продължава работата по проект „Повишаване на знанията и уменията на заетите лица чрез придобиване на професионална квалификация”. Той е част от процедураBG05M9OP001-1.021 „Обучения за заети лица“на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

През месец март за 13 служители на химическия комбинат приключи обучениетоза придобиване на професионална квалификация по част от професията „Монтьор на подемно-транспортна техника” от Ⅱ квалификационна степен по специалност „Подемно – транспортна техника с електрозадвижване”. Те придобиха правоспособност за машинист на мостови и козлови кран с товароподемност до 40 тона, след като се обучаваха в продължение на 300 учебни часа.

Същия месец десет служители стартираха обучението си за придобиване на професионална квалификация по част от професията „Електромонтьор” от Ⅱ квалификационна степен по специалност „Електрообзавеждане на производството“. Други десет пък ще се образоват по професията „Монтьор по автоматизация” от втора квалификационна степен по специалност „Автоматизирани системи”.

На 1 април съвсем не на шега стартира обучението по придобиване на професионална квалификация по част от професията „Лаборант” по специалност „Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства”. Курсът, в който са включени, десетима души, е продължение на 600 учебни часа.


© 2019 НЕОХИМ, АД. Всички права запазени. Условия, при които ви предоставяме тази услуга. Всички текстови материали и изображения в този уеб сайт, са собственост на техните автори. В сайта, се съдържа JavaScript и Flash и за правилното му разглеждане е необходимо браузъра ви да ги подържа.