От 19 септември столът за храна няма да работи

Публикувана на 13 Септември 2018 в 15:09 ч. Разглеждния: 770

От 19 септември столът за храна към „Неохим” спира временно работа. Това е свързано с обучение на персонала на стола по част от професия от II квалификационна степен "Оператор на парни и водогрейни съоръжения", специалност "Експлоатация на парни и водогрейни съоръжения" с придобиване на правоспособност за машинист на котли високо налягане - I степен, което започва на същата дата. Това е поредната група по проект "Повишаване на знанията и уменията на заетите лица в "Неохим" АД, чрез придобиване на професионална квалификация", който е изцяло финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. В обучението са включени общо 15 заети лица.

Проектът ще продължи като в него ще бъдат обхванати общо 119 от работещите в компанията. Оставащите обучения са по следните специалности:

Придобиване на професионална квалификация по професия „Шлосер”, чрез включване в обучение от I квалификационна степен по специалност „Шлосерство”, с продължителност 200 учебни часа. В обучението ще бъдат включени 10 лица.

Придобиване на професионална квалификация по част от професията „Химик – оператор” чрез включване в обучение от втора квалификационна степен по специалност „Технология на неорганичните вещества”, с продължителност 300 учебни часа. В обучението ще бъдат включени 13 лица.

Придобиване на професионална квалификация по част от професията „Лаборант” чрез включване в обучение от втора квалификационна степен по специалност „Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства”, с продължителност 600 учебни часа. В обучението ще бъдат включени 10 лица.

Придобиване на професионална квалификация по част от професията „Монтьор на подемно-транспортна техника” чрез включване в обучение от втора квалификационна степен по специалност „Подемно – транспортна техника с електрозадвижване”, с придобиване на правоспособност за управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки. Продължителност - 300 учебни часа. В обучението ще бъдат включени 14 лица, разпределени в 2 учебни групи.

Придобиване на професионална квалификация по част от професията „Електромонтьор” чрез включване в обучение от втора квалификационна степен по специалност „Електрообзавеждане на производството”, с продължителност 300 учебни часа. В обучението ще бъдат включени 10 лица.

Придобиване на професионална квалификация по част от професията „Монтьор по автоматизация” чрез включване в обучение от втора квалификационна степен по специалност „Автоматизирани системи”, с продължителност 300 учебни часа. В обучението ще бъдат включени 10 лица.

Желаещите да се включат в някоя от изброените специалности могат да се обърнат към преките си ръководители или към отдел „Човешки ресурси” за подаване на заявление.

Работещите в компанията, които са заявили изхранване в стола в периода до 19-30 септември 2018 г., ще получат ваучери за храна за този период. От началото на октомври те ще получават ваучери за храна, както всички останали техни колеги.


© 2019 НЕОХИМ, АД. Всички права запазени. Условия, при които ви предоставяме тази услуга. Всички текстови материали и изображения в този уеб сайт, са собственост на техните автори. В сайта, се съдържа JavaScript и Flash и за правилното му разглеждане е необходимо браузъра ви да ги подържа.