Работодатели и училища подписаха меморандум за подготовка на кадри

Публикувана на 08 Февруари 2018 в 15:02 ч. Разглеждния: 1590

Меморандум за сътрудничество и партньорство между работодатели и учебни заведения бе подписан в областната администрация в Хасково, съобщи БТА. Държавната структура, РУО, Агенцията по заетостта и Министерството на труда и социалната политика подкрепиха споразумението между 7 търговски дружества с над 2500 души персонал и три професионални гимназии.Споразумението е инициирано от КРИБ – Хасково и цели популяризиране на професионалното образование в областта и акцентира върху качествената подготовка на бъдещи работници. Важен за нас е информираният избор от страна на родителите и връщането на фокуса върху професионалното образование. Бизнесът се нуждае от добре обучени и подготвени кадри, каза административният директор на "Неохим" АД Стефан Димитров, който е начело на КРИБ – Хасково, и е в основата на инициативата. По негови думи една от целите на меморандума е по-бързото навлизане на дуалното обучение в образованието.

Ако държавата не развие необходимите политики, ще се роди паралелна образователна система, предупредиха други представители на бизнеса. Образованието трябва да е адекватно на развиващия се бизнес, подчерта областният управител Станислав Дечев.

Ние сме отворени за инициативи както по отношение на квалификацията на учители, така и на обучението на ученици, посочи и. д. директор на РУО Христина Боева. Професионалните гимназии "Стойчо и Кица Марчеви" и Н. Й. Вапцаров" в Хасково и "Проф. д-р Асен Златаров" в Димитровград изтъкнаха, че е един от проблемите е мотивацията на учениците.

В подписания документ като първа точка е заявен ангажиментът за обединяване на съвместни действия за привличане и изграждане на млади и добре обучени специалисти със средно образование с успешна реализация по професиите "машинен монтьор", "електротехник", "техник по автоматизация" и "машинен оператор".

Меморандумът за сътрудничество бе подписан от:

„Неохим” АД, представлявано от Димитър Димитров, изпълнителен директор;

„Каменица” АД, представлявано от Пламен Денчев, директор верига на доставки;

„Химмаш” АД, представлявано от Мария Ибришимова, изпълнителен директор;

„Пим” ООД, представлявано от Иван Ангелов, директор производство;

„Донидо” АД, представлявано от Йордан Вълчев, главен изпълнителен директор; 

„Скаймонт” ООД, представлявано от Емил Заимов, мениджър продажби;

„Стимекс” ООД, представлявано Георги Герганов, управител,

представители на бизнеса от една страна, и

Професионална гимназия по механо и електротехника „Стойчо и Кица Марчеви” гр. Хасково, представлявана от инж. Георги Славов – директор,

Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров” гр. Димитровград, представлявана от Румяна Монева – директор,

Професионална гимназия по селско стопанство и транспорт „Н. Й. Вапцаров” гр. Хасково, представлявана от Донка Станчева – директор.


© 2019 НЕОХИМ, АД. Всички права запазени. Условия, при които ви предоставяме тази услуга. Всички текстови материали и изображения в този уеб сайт, са собственост на техните автори. В сайта, се съдържа JavaScript и Flash и за правилното му разглеждане е необходимо браузъра ви да ги подържа.