Служители на „Неохим“ ще изучават английски

Публикувана на 21 Май 2021 в 10:05 ч. Разглеждния: 480

От 1 май 2021 г. бе възобновено действието на проект BG05M9OP001-1.057-0239 „Подобряване уменията на заетите в НЕОХИМ АД лица“ В тази връзка стартира и обучение по Ключова компетентност2 „Общуване на чужди езици” – Английски език.

Като част от планираните дейности по проекта, на 17 май 2021 г., започва провеждането на обучение по Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици” – Английски език за 30 (тридесет) души от персонала на „Неохим“ АД. Обучението стартира с първата група от 15 души.

Заложеното обучение е насочено към установената нужда от придобиване на умения за общуване на на английски език при изпълнение на ежедневните задължения на служителите и работниците, заемащи определени работни места в дружеството. Целта е да се развие способност за четене и разбиране на текстове по различни теми или в някои случаи специализирани текстове от позната област, както и писане на текстове.

 


© 2021 НЕОХИМ, АД. Всички права запазени. Условия, при които ви предоставяме тази услуга. Всички текстови материали и изображения в този уеб сайт, са собственост на техните автори. В сайта, се съдържа JavaScript и Flash и за правилното му разглеждане е необходимо браузъра ви да ги подържа.