Изцяло обновени са санитарно-битовите помещения в „Амониев нитрат“

Публикувана на 04 Януари 2021 в 11:01 ч. Разглеждния: 817

Приключи цялостният ремонт на санитарно-битовите и хигиенните помещения в цех „Амониев нитрат“ в „Неохим“ АД. Изцяло обновени са всички налични бани, тоалетни, съблекални и помещение за отдих в корпус 406, които се използват от служителите на цеха. Извършени са необходимите дейности, които предхождат полагането на стенни и подови настилки, поставени са фаянс и теракота, оборудвани са изцяло с нови смесители и душове, стаите за отдих са шпакловани и боядисани.

Ремонтът на помещенията бе реализиран по проект „Подобряване на санитарно-битови условия в цех „Амониев нитрат“ на „Неохим“ АД, който бе одобрен по процедура за финансиране на проекти и програми на Министерство на труда и социалната политика /МТСП/ чрез Фонд „Условия на труд“ /ФУТ/. Общата стойност на строително-ремонтни и монтажни работи е 70 527,49, като съфинансирането от страна на Фонд „Условия на труд“ е на стойност 16 664,55 лв.

Осигуряването и поддържането на отлични хигиенни условия, както на работното място, така и в санитарните помещения, като превенция на заболявания, ведно с предвидените в законовата уредба изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите, са едни от значимите фактори за постигане на здравословни условия на труд, което е и сред приоритетите на компанията. Извършването на ремонт в наличните бани, тоалетни, съблекални и помещение за отдих повлия пряко върху условията на труд на тази голяма група служители, участващи в основното производство на „Неохим“ АД.


© 2021 НЕОХИМ, АД. Всички права запазени. Условия, при които ви предоставяме тази услуга. Всички текстови материали и изображения в този уеб сайт, са собственост на техните автори. В сайта, се съдържа JavaScript и Flash и за правилното му разглеждане е необходимо браузъра ви да ги подържа.