Още 15 служители на „Неохим“ на обучение по проект „Подобряване уменията на заетите в „Неохим“ АД лица“

Публикувана на 17 Юли 2020 в 11:07 ч. Разглеждния: 521

На 15 юли 2020 г. стартира и второто от обученията по проект „Подобряване уменията на заетите в „Неохим“ АД лица“ по процедура BG05M9OP001-1.057 „УМЕНИЯ“ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ /ОП РЧР/.

То е по част от професия от III-та квалификационна степен 524040 „Лаборант”, специалност: 5240401 „Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства”.

В него ще бъдат включени 15 служители на „Неохим“ АД – Димитровград. А продължителността на обучението ще е 600 учебни часа.

Програмата стартира с модул "Процеси и апарати" с преподавател доц. Йордан Нинов от Софийски университет "Св. Климент Охридски".


© 2020 НЕОХИМ, АД. Всички права запазени. Условия, при които ви предоставяме тази услуга. Всички текстови материали и изображения в този уеб сайт, са собственост на техните автори. В сайта, се съдържа JavaScript и Flash и за правилното му разглеждане е необходимо браузъра ви да ги подържа.