Стартираха обученията по проект „Подобряване уменията на заетите в „Неохим“ АД лица“

Публикувана на 13 Юли 2020 в 16:07 ч. Разглеждния: 582

Днес стартира първото от обученията по проект „Подобряване уменията на заетите в „Неохим“ АД лица“ по процедура BG05M9OP001-1.057 „УМЕНИЯ“ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ /ОП РЧР/. В  него са включени 12 лица.

В продължение на 300 учебни часа служителите на торовия производител „Неохим“ АД ще получат допълнителна квалификация по част от  професия „Химик-оператор“, специалност „Технология на неорганичните вещества“.

Обученията стартираха с модул „Неорганична химия“, водени от заместник-декана на Факултета по химия и фармация на Софийския университет доц. Боряна Донкова.


© 2020 НЕОХИМ, АД. Всички права запазени. Условия, при които ви предоставяме тази услуга. Всички текстови материали и изображения в този уеб сайт, са собственост на техните автори. В сайта, се съдържа JavaScript и Flash и за правилното му разглеждане е необходимо браузъра ви да ги подържа.