„Булгаргаз“ определя еднолично цената на природния газ за „Неохим“ АД

Публикувана на 27 Декември 2019 в 18:12 ч. Разглеждния: 1077

Писмено становище до „Булгаргаз“ ЕАД изпрати ръководството на „Неохим“ АД, в което излага възраженията си относно едностранно наложената от газовия доставчик цена на природен газ. Визирайки намеренията му да се държи като монополист на българския газов пазар, димитровградската компания изтъква, че „Булгаргаз“ предприема действие, което основателно може да бъде считано за нарушение на правилата за защита на конкуренцията.

От писмото става ясно, че торовия производител е „принуден“ да сключи допълнително споразумение към вече действащия договор с дружеството за налагане на цена на доставка. То се базира на промени в Закона за енергетиката, водещи до стесняване кръга на лицата, на които „Булгаргаз“ ще продава природен газ на регулирана цена, а именно крайни снабдители и притежатели на лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. А това означава, че стойността на мегават часа синьо гориво за останалите потребители, сред които и торовия производител, ще се договарят свободно /б.а. или ще се налагат еднолично от „Булгаргаз“/. Съществени изменения на пазарния модел, съответно и на пазарните взаимоотношения между страните на пазара на природен газ оставя „Неохим“ АД без алтернатива. Причината е, че за да гарантира сигурността на доставките на природен газ  дружеството е принудено да приеме наложените му цени на синьото гориво. 

Димитровградската компания обявява в писмото си, че е изправено пред неравностойно договорно положение и остава без възможност за реакция. Въпреки това „Неохим“ АД призовава „Булгаргаз“ към допълнителни преговори и договаряне на цена за доставка на природен газ в размер, кореспондиращ с останалите пазарни предложения в България и в Европейския съюз.


© 2020 НЕОХИМ, АД. Всички права запазени. Условия, при които ви предоставяме тази услуга. Всички текстови материали и изображения в този уеб сайт, са собственост на техните автори. В сайта, се съдържа JavaScript и Flash и за правилното му разглеждане е необходимо браузъра ви да ги подържа.