Неохим АД - Информационен вестник
Орган за контрол - "НЕОХИМ" АД
   
  от вида С
Акредитиран съгласно БДС EN ISO / IEC 17020:2005

 
Профил


Органа за Контрол е собственост на “НЕОХИМ”АД – Димитровград и е обособен като структурно звено от дружеството.

    

История:

През 1999г.  Лабораторията за контрол на метали и метални съоръжения (ЛКММС) е акредитирана от ИА”БСА” с атестат № 37-И/ 27.05.1999г. като лаборатория за изпитване по БДС  EN 45001.
През 2003г. “ЛКММС” получава акредититация като Орган за контрол  - “ОКММС” за метали и метални съоръжения  съгласно БДС  EN 45004 със Сертификат за акредитация № 97 ОКС /16.06.2003г.
През 2006г. Органа за контрол се преакредитира по БДС EN ISO/IEC 17020.
През 2008г. “ОКММС” разширява обхвата си, като открива нов сектор – Физични и химични фактори , това налага и промяна на името му – “Орган за Контрол” /ОК/ при “НЕОХИМ”АД.

   

“Органа за Контрол” вид С предлага услугите си и на външни за “НЕОХИМ” АД клиенти в областите :

Сектор 01 – Химически контрол на метали
Сектор 02 – Спектрален контрол на метали
Сектор 03 – Механичен контрол на метали
Сектор 04 – Безразрушителен контрол на метали
Сектор 05 – Фактори на работната среда
 
Полезни връзки

Евро Ферт АД - Уебсайт


Българска служба за акредитация