НОВИНИ |
размер на шрифта:
26 Март 2018 в 11:13 ч.|Разглеждания: 837|Коментари:
Отпечатай
Бъдещи химици от Пловдивския университет на посещение в „Неохим”
ОЩЕ ПО ТЕМАТА

Третокурсници от специалност „Анализ и контрол” на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, водени от преподавателите си доц. д-р Георги Патронов и гл. асистент Ирена Костова, посетиха „Неохим” АД, за да се запознаят в реални работни условия с някои аспекти на химическото производство. На 23 март сутринта те бяха посрещнати на главния портал на компанията и след кратко приветствие бяха настанени в залата за инструктаж. Там, след като инж. Васил Илиев – ръководител ЗБУТ, ги запозна със средствата и мерките за безопасни условия на труд на територията на завода, изгледаха филм, представящ дейността на „Неохим” АД.

Първата спирка от опознавателна обиколка на студентите бе в учебната зала на цех 608. Химик аналитикът инж. Ирина Стефановаим представи описание на химичните реакции и методите и видовете аналитичен контрол в различните отделения. Бяха запознати с възможностите на съвременните хроматографски методи на анализ.

След цеха за амоняк студентите посетиха цеха за азотна киселина. Инж. химик аналитик Диана Чолакова ги въведе в теоретичните основи на производството на азотна киселина.  В командната зала им бяха представени основните химични процеси при окислението на амоняка до азотни окиси и химичните реакции за получаването на нитрозни газове от началник смяната. А след това и химичните процеси при абсорбцията на азотни окиси до получаването на азотна киселина.

След обедната почивка обиколката продължи с посещение в цеха за производствона амониeв нитрат „АС-72”. Там инж. химични процеси Стефан Венков им разясни технологията за производство на амониева селитра в агрегат „АС-72” и им бяха показани командната зала в корпус 406, отделението за охлаждане на готовата продукция и склада за нея.

След това в цех „Кислороден и газов” началник цеха инж. Валентин Канев ги запозна с технологията за разделяне на въздух в инсталацията за отделянето на азот и кислород и им демонстрира втечнени азот и кислород.

Последно студентите посетиха „ТКК” лабораториите. Началник отдела инж. Снежана Делчева направи обобщение на химическите процеси в „Неохим” АД и реализираните в производството готови продукти. Представи им и аналитичния контрол, видовете лаборатории в ОТКК и анализите, които извършват. В лабораториите за торове и препараторска се запознаха с изработването на реактиви и подготовката на разтвори за нуждите на „Неохим”.

На раздяла студентите получиха и домакините и рекламни материали за спомен от „Неохим”.

Ако имате въпроси и / или проблеми при посещението и работата със сайта, моля пишете на посочените по-долу електронни адреси, или се обадете на вътрешните телефони на отдел "Информационно обслужване и техническо обезпечаване", и отдел Връзки с обществеността".Електронни пощи:ioto@neochim.bg или pr@neochim.bgВътрешни телефони:544 или 560
Форма за връзка с насМоля, за контакти с екипа на изданието, мнения, предложения, отзиви и други попълнете формата и я изпратете на екипа, поддържащ сайта.